kompass banner

IntHRface modellen

 

inthrface_modelVejen til bedre forretningsperformance går igennem strategisk handling, lederuddannelse og medarbejderudvikling. IntHRface har udviklet en dynamisk model, der tager højde for at hver enkelt virksomhed er unik.

Modellen gør helhedsorienterede strategiudvikling muligt, at komme hele vejen rundt om alle elementer, der kan gøre en forskel i forankring og ikke mindst styring af strategien.

 

IntHRface inddeler den strategiske arbejdsproces i en 12 faset model. Det er muligt at stige på processen alle steder, men optimalt tages den trin for trin. For hvert trin bliver erkendelsen af virksomhedens eksistensgrundlag mere og mere operationelt.

Indtil den låses fast, er modellen en slags simulering. Når modellen låses fast, har ledelsen tilstrækkeligt med materiale til at organisere og tilpasse organisation og produktion til virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag.

 

Ideelt set bør den samlede strategiproces gennemføres mindst en gang om året og medarbejderne bør være faste deltagere.

 

Modellen har en stærk tilknytning til udviklingen omkring Balanced Scorecard, men også filosofier omkring forandringssprocesser, her tænkes specielt på Professor Henry Mintzberg og Professor John Kotter, har haft væsentlig indflydelse på modellen. Som værktøj anvendes bl.a. LEGO Serious Play.


1. og 2 Fundament, Foranalyse + platform for forankring

Fundamentet for ethvert strategisk udviklingsarbejde er en foranalyse, der tager et billede af virksomhedens kultur, ledelsesstil, virksomhedstype og de eksisterende processer, som binder mål og midler sammen. IntHRface analyserer desuden på, hvad der virker og hvorfor, ligesom vi ser på muligheder på kort og langt sigt. Værktøjskassen består af ledelses- og kulturanalyser, psykosociale- og organisatoriske analyser, herunder anbefalinger til eksempelvis forandringer. Forundersøgelsen afsluttes med en rapport med anbefalinger for det videre forløb.


3. Virksomhedslandskab

Virksomhedslandskabet er næste element i helheden. Hvordan ser virksomhedens interne og eksterne virkeligheder ud?

 

  • Hvor bevæger markederne sig hen?
  • Hvilke færdigheder skal vi tilbyde?
  • Hvilke muligheder har virksomheden?

 

Virksomhedslandskabet tilvejebringer et stort overblik og styrker kausaliteten i beslutningsøjeblikket. Arbejdet med virksomhedslandskabet vil være med til at afdække og kvalificere muligheder markedsmæssigt, kapacitetsmæssigt og kompetencemæssigt samt risikoen heri. Værktøjskassen består bl.a. af Five Forces modellen og SWOT-analyse.

 

4. Mission, 5. Værdigrundlag, 6. vision og 7. strategier

Missionen er eksistensgrundlaget for virksomheden (hvad skal vi). Visionen fungerer som pejlemærket i den videre udvikling (hvor skal vi hen?). Værdierne er den aktive spiller, der hjælper os til at nå den opstillede vision. Strategien bliver mere nærværende, når missionen, værdigrundlaget og visionen får et serviceeftersyn. Hvilke værdier er vigtige? Eksempelvis: hvordan vil vi være sammen med vores kunder? Hvilken fremtid ønsker virksomhedens ejere og hvordan skal missionen nås? Strategier viser, hvordan mission og vision opfyldes. I praksis ligger der en kompliceret arbejdsproces bag en levedygtig strategi. IntHRface er en solid partner i strategisk arbejde, idet medarbejderne er forankret i både teori og praktisk erfaring. Værktøjskassen består af SWOT - analyse og markedsanalyser, netværksanalysen.

 

8. Strategiske sammenhænge, 9. Kvalificering og optimering og 10. Game plan

Operationalisering af strategierne. Det er vigtigt at få styr på, hvordan strategierne hænger procesmæssigt sammen med virksomhedens kompetencer, processer, kundetilfredshed og indtjening. Dernæst er det en god ide at evaluere de strategiske sammenhænge med det formål at opkvalificere og optimere enten strategien eller de nedbrudte effekter. En konkret handlingsplan, kaldet game planen, sikrer, at der bliver sat handling bag, og at virksomhedens strategi kobles til virkelige forhold. Værktøjskassen består af analytiske og holistiske analyser, der efter behov tilpasses den enkelte virksomhed.


11. Virksomhedens kernefortælling og 12. Implementering

Taktiske niveau. Strategien skal forplantes til alle led af virksomheden. Game planen gøres taktisk og forankres med en særlig kaskademodel, der ruller strategien ud i alle led i organisationen.

 

 


A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com