kompass banner

LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Strategy (RTS)

 

En del af LEGO Serious Play henvender sig specifikt til den strategiske skabelsesproces.

 

Baggrund:

Mange traditionelle strategiske planer kommer til kort overfor en konstant og hastigt forandrende markedsplads. Den strategiske plan er ganske enkelt forældet, inden den er færdig. Derfor er det nødvendigt i højere grad at arbejde med en fleksibel og dynamisk strategisk tænkning, som gør det muligt for alle medarbejdere i en given situation at agere strategisk "korrekt".

 

The what:

Real Time Strategy med-tilfører fleksibilitet og dynamik til den strategiske proces.

 

1. Real Time Strategy konceptet komprimerer selve strategiarbejdet, så der opnås væsentlige tidsmæssige gevinster. De store strategiplaner erstattes af et sæt styrende principper, der gør den enkelte medarbejder i stand til at handle i overensstemmelse med strategien i hverdagen.

 

2. Konceptet er strategisk og personlig udvikling gennem kurser, foredrag og inspirerende workshops. Gennem omfattende forskning i leg, læring og kreativitet skaber Lego Serious Play en platform baseret på fri meningsudveksling, dynamik og energi i grupper.  Udvikling og strategi sker i samme fase. Ved at lade større dele af organisationen deltage i processen nedbryder man de barrierer, som ellers findes, når de strategiske tanker skal nedbrydes til organisationens hverdag.

 

3. Ved at tilføre leg til analyser og erfaring i strategiprocessen åbner man op for originalitet og kreativitet hos deltagerne.

 

 

RTS-fortheEnterpriseknap RTS-fortheBeastknap
RTS-ManagementTeamknap RTS-BusinessInnovationknap

 

 

 

Kontakt IntHRface på 70 22 26 64 for yderligere information.

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com