Reference fra Greve kommune

26. august 2013

 

IntHRface har været I Greve Kommunes center for Teknik & Miljø,i forbindelse med afdækning og afhjælpning af årsagerne til manglende trivsel hos store dele af medarbejderne.

 

Hvor forløbet bevægede sig fra at være et rent "trivselsprojekt" til at være et udviklingsprojekt, hvor et bedre arbejdsmiljø blev ét af mange resultater.

 

Også organisering, ledelsesformer, opgavefordeling og det tværgående samarbejde blev sat i spil, og resultatet blev, at centeret i dag fremstår med en ny organisering og opgavefordeling, nye og bedre ledelsesformer og betydeligt mere tilfredse medarbejdere, end da vi startede forløbet.

 

Den fine reference blandt mange kan findes under Referencer og udtalelser

Keywords:

Direkte link:
http://www.inthrface.com/news/article-026.html

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com