kompass banner

Projektledelse

 

Projektledelse er andet og mere end standardiserede og generelle metoder. Tiden er løbet fra den tankegang!

Metode, ledelse og personlighed


Projektarbejdsformen vinder mere og mere indpas i både private og offentlige institutioner og virksomheder, og det betyder samtidig at kravene til projektlederen er stigende.

 

For at optimere projektlederens rolle handler det i høj grad om at se metodefærdigheder, ledelsesmæssig formåen og personlighed som tre uadskillelige dele i god projektledelse. Det er samspillet mellem disse 3 faktorer og den sideløbende træning af disse elementer, der danner udgangspunktet for vores helhedsorienterede tilgang til projektledelse.

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com