Reference Astra Zeneca Norge

 

Virksomhetssimulering og Lego Serious Play workshop AstraZeneca Norge 8-14 april 2008

AstraZeneca AS Norge ønsket å implementere seks lederskapskompetanser i for alle ansatte på en engasjerende måte som raskt skulle gjøre den enkelte i stand til å etterleve og evaluere sitt kompetansenivå.

8-10 april 2008 arrangerte Inthrface en virksomhetssimulering for AstraZeneca Norge. Simuleringen omfattet hele virksomheten og var bygget opp og fokusert på innføring av seks lederskapskompetanser. Lederskapskompetansene innbefatter å lede seg selv tanker og prosesser, samt å lede andre.


Formålet med simuleringen var å implementere lederskapskompetansene på en effektiv måte og hjelpe medarbeiderne til å oppnå en dypere forståelse hvordan de skal forholde seg til disse kompetansene gjennom å ha prøvet dem i praktiske og realistiske øvelser. Gjennom øvelsene fikk vi prøvet og fremprovosert mange relevante situasjoner ved hjelp av praktiske øvelser, cases og kriser. Ledelsen fikk nyttig trening i å gi feedback til gruppene underveis og effekten av god styring og riktige tilbakemeldinger kom godt frem.
Resultatet av virksomhetssimuleringen var at alle i AstraZeneca etter gjennomført øvelse kjenner til lederskapskompetansene og har en grunnleggende forståelse av hvordan de skal benyttes i det daglige arbeidet.

 

Implementeringen ble avsluttet med en dags workshop med Lego Serious Play (LSP) 14. april 2008 og omfattet alle lederne som hadde deltatt i virksomhetssimuleringen uken før. Gjennom øvelsene fikk lederne diskutert og modellert nåtid og fremtid, samt visualisert styrker og svakheter, muligheter og hindringer som finnes i vårt miljø. Ved å billedgjøre disse elementene fikk vi gode diskusjoner og forståelse for disse faktorene, samt laget handlingsplaner som håndterer våre utfordringer på disse områdene.

 

Virksomhetssimuleringen og LSP har vært en god og opplevelsesrik måte å implementere lederskapskompetansene på. Vi føler at vi har kommet raskt til målet om å gjøre lederskapskompetansene kjent i organisasjonen og bygge forståelse for hvordan disse skal benyttes daglig.
Virksomhetssimuleringen var skreddersydd for AstraZeneca og skapte aktiv deltakelse og engasjement blant medarbeiderne.

 

Ledelsen fra Inthrface leste utviklingen i simuleringen godt og sørget hele tiden for en framdrift som gav størst mulig utbytte for alle deltagerne. Instruktørene var godt drillet og ga gode tilbakemeldinger med utgangspunkt i AstraZeneca sine verdier og våre lederskapskompetanser. Feedback var konkret og handlingsrettet og gav gruppene konkrete svar på hvorfor score ble som den ble. Logistikk og støtte underveis i spillet ble løst på en god måte og Inthrface viste en god og løsningsorientert holdning.

 

Alle deler av simuleringen ble evaluert og alle fikk mulighet til å dele sine erfaringer. Evalueringene ble en av de viktigste elementene AstraZeneca kunne ta med seg i videre i arbeidet med lederskapskompetanse.


LSP gav ledelsen i AstraZeneca mulighet til å symbolisere utviklingen i vårt marked og i vår organisasjon. Ved å benytte Lego og være kreative rundt det å bygge elementene vi opplever daglig, fikk vi frem en bedre visualisering av både kompetanseområdene vi ønsker å bygge og utfordringene vi står ovenfor. Vi fikk også frem våre styrker og gode verdier som vi tar med oss videre. Forberedelsene og kunnskapen Inthrface hadde fra andre organisasjoner og gjennomføringer, gav oss gode råd og veiledning gjennom dagen.

 

Vi oppsummering av samarbeidet med IntHRface er at de er en meget profesjonell og kompetent samarbeidspartner. All gjennomføring og ledelse fra IntHRface sin side foregikk på dansk, også overfor våre medarbeidere. Tross en viss skepsis i forkant kan vi konkludere med at det språkmessige forløp uten problemer. Vi kan trygt anbefale både IntHRface og opplegget med simuleringer og LSP for andre virksomheter som ønsker å benytte seg av disse verktøyene.


Med vennlig hilsen

AstraZeneca AS
Personalavdelingen


Gisle Bakken
Personaldirektør

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com