Reference AstraZeneca

 

"Da vi i AstraZeneca skulle implementere vores nye Leadership Capabilities blandt lederne i den danske organisation, var IntHRface en stærk og meget professionel samarbejdspartner. Sammen identificerede vi IntHRface's simuleringsværktøj "Innovator" som en kreativ, sjov og effektiv måde at gennemføre det første skridt af implemente-ringen på.

 

Det blev til en fantastisk dag, hvor samtlige ledere i AstraZeneca har meldt tilbage, at dagen var meget vellykket og at de nye Leadership Capabilities kom godt ind under huden allerede i løbet af denne dag.

 

Under selve planlægningen af dagen demonstrede IntHRface's medarbejdere udpræget forståelse for de udfordringer som er forbundet med en sådan implementering, men satte sig også hurtigt ind i vores virksomheds kultur og formåede derigennem at give implementeringen den helt rigtige og relevante vinkel."

 

Christian Riber
HR direktør, AstraZeneca

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com