Reference Gentofte Kommunes Park- og Vejafdeling

 

Gentofte Kommunes Park- og Vejafdeling stod i 2009 med et behov for en omfattende reorganisering. Den gamle organisation var silobaseret og trængte til et kvalitetsløft. Samtidig blev kommunens vand- og spildevandsenhed udskilt i et fælles vandselskab med Gladsaxe Kommune. Park og Vej og Forsyningsafdelingen havde en fælles teknisk-administrativ stab, der skulle opdeles og Renovation og Kraftvarme skulle sammenlægges med Park og Vejs organisation. På den baggrund udarbejdedes et organisationsforslag med en moderne organisation (Partnerskabsmodel), der er baseret på en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionerne, dog med fælles målsætninger og bundlinje for øje.

 

 Intrhrface blev kontaktet efter indledende implementeringsvanskeligheder med den nye organisation. Der var stor modstand i dele af organisationen. Der var manglende forståelse af den nye organisation, og der manglede fælles strategier og værdier. Samtidig var der et meget stort pres fra omverdenen på organisationen, som vanskeliggjorde skabelse af nødvendigt tidsrum til arbejdet med processen

 Første fase af samarbejdet med Inthrface omfattede kvalificering og implementering af den nye organisation. Inthrface fik på meget kort tid bibragt alle 185 medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af organisationsændringerne og fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Dette muliggjorde, at organisationen var operativ allerede to måneder efter Inthrface påbegyndte arbejdet med implementeringen med et stort effektivitetsløft til følge.

 

 Anden fase af samarbejdet med Inthrface var en inddragende strategiudviklingsproces, hvor der samtidig skulle udarbejdes detaljerede retningslinier for processerne i den nye organisation, herunder grundlag og retningslinier for aktivitetsbaseret økonomistyring. Det håndgribelige resultat er en gennemarbejdet, bredt forankret og accepteret strategiplan, der vil sætte retningen for den nye organisation i årene fremover.

 Det er vores erfaring, at Inthrface leverer et velgennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Herudover har Inthrface med værktøjet LEGO serious play formået at bibringe processen et anderledes og anvendeligt værktøj. Inthrface er meget gode til at læse stemninger og personer og forstår at sætte ind, hvor skoen trykker med stor gennemslagskraft. Inthrface har demonstreret stor forståelse for de vilkår en kommunal organisation virker under. Inthrface leverer som en del af processen et omfattende dokumenteringsmateriale, som er anvendeligt i det efterfølgende arbejde med at operationalisere beslutninger taget under processen.

 

Park og Vej, den 11. august 2010

 

Niels Christian Koefoed

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com