kompass banner

 

 

Udtalelser

 

IntHRface samarbejder med en bred vifte af offentlige organisationer og private virksomheder. Nedenfor findes udtalelser fra udvalgte samarbejdspartnere.

 

 

 

RingstedkommunemindrejpgRingsted Kommune, Teknik og Miljøcentret

 

Jeg har som chef for Teknik- og Miljøcentret i Ringsted Kommune fornøjelsen af, at samarbejde med Micael i et for os meget ambitiøst og omfattende organisationsudviklingsprojekt. Formålet med projektet er, at skabe en markant mere effektiv og attraktiv arbejdsplads. Projektet er stadig i gang, men den intensive udviklingsfase med relativ stor konsulentstøtte løb af stablen i efteråret 2015.

 

Micael var involveret i både projektets dataindsamling (herunder interviews af alle medarbejdere) samt styringen af en lang række workshops for en mindre udviklingsgruppe og fællesmøder for alle medarbejdere i centret.

 

Jeg har oplevet Micael som meget dynamisk, levende, dygtig og vedholdende proceskonsulent. Micael har et godt blik for de ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger og er samtidig en person som er vellidt af både medarbejder og ledelse. Dertil kommer, at Micael har formået at træde ud af den rene procesrolle og komme med konkrete og skarpe forslag, der har fremmet de ledelsesmæssige og organisatoriske beslutningsprocesser.

 

Micael har i det hele taget været en nøgleperson i vores udviklingsprojekt og har sin del af æren for de effekter som allerede er realiserede eller er godt på vej. Det drejer sig bl.a. om bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, faldende sygefravær, mere robust og sammenhængen organisering, større effektivitet samt generel bedre stemning og arbejdsglæde i Teknik- og Miljøcentret.

 

Det er mig en fornøjelse, at give Micael min allerbedste anbefalinger.

 

Thorbjørn Fangel

 

Centerchef, Teknik- og Miljøcenter

Ringsted Kommune

 

Læs referencen her

 


Socialtilsyn_Syd_logo_Skaleret Socialtilsyn Syd

 

Socialtilsyn Syd har gennem 2015 været under et meget stort pres for at levere resultater. Samtidig har organisationen været udfordret af stor personaleomsætning, uklarhed om strategiske mål og indbyrdes modsætninger i forståelse af kerneopgaven - og ledelsen heraf. Micael Buckle har på bedste vis bistået mig ved at understøtte et teamudviklingsforløb for den samlede ledergruppe på seks personer gennem det meste af året.

 

 

Micaels sans for den rette blanding af at styre udviklingsprocesser i ledergruppen, skabe rum for fordybelse og åbenhjertighed, og stille klare og skarpe spørgsmål og iagttagelser op for deltagerne, har i høj grad bidraget til, at Socialtilsyn Syd's ledergruppe står langt stærkere og lagt tættere sammen i begyndelsen af 2016 end for et år siden.

 

 

Peter Bjerregaard Andersen

Tilsynschef

Socialtilsyn Syd

 

 

 

 

Kbenhavns_Kommune_SocialforvaltningenKøbenhavns Kommune - Socialforvaltningen


Projekt Attaktiv Arbejdsplads - Nedbringelse af sygefravær

IntHRface fik på meget kort tid bibragt alle ledere og medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af, at alle i organisationen har et ansvar på den attraktive arbejdsplads, og fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Det

håndgribelige resultat af pilotprojektet er, at alle institutionerne nu har en gennemarbejdet, bredt forankret og accepteret strategiplan for den attraktive arbejdsplads, som vil sætte retningen fremover. Herudover har pilotprojektet medført en mere sammentømret og effektiv

ledergruppe i de to centre.

 

Resultaterne af indsatsen har på sygefraværet været overbevisende. Således er sygefraværet i Paletten fra 2011 til 2012 faldet med ca. 30 %. I CBH er sygefraværet faldet med i 7 %. På enkeltinstitutioner har faldet været endnu større (68 %, henholdsvis 62 %).

 

IntHRface leverer et vel gennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Herudover har IntHRface med procesværktøjet

LEGO Serious Play formået at bibringe processen et anderledes og anvendeligt værktøj. IntHRface formår på en udfordrende men

empatisk måde at møde deltagerne, der hvor de er, og på den måde skabe motivation og ejerskab for processerne. De formår endvidere at

sætte ind, hvor "skoen trykker" med stor gennemslagskraft. IntHRface har demonstreret stor forståelse for de vilkår en kommunal

organisation virker under. IntHRface leverer som en del af processen et omfattende dokumentationsmateriale, som er anvendeligt i det

efterfølgende arbejde, og som giver et særdeles solidt grundlag for den videre proces.

 

Læs hele referencen her

 

Carsten Frank

Kontorchef, HR Udvikling

SOF Københavns kommune

 

 

astraZenecaLogoAstraZeneca Nordic

 

IntHRface - a professional partner in driving performance

I have had the pleasure of working with IntHRface as a partner in leadership team development and concept implementation for the last 5 years.IntHRface is characterized by their highly practical leadership experience from the army, a strong base in psychology and leadership theory, and a very solid grip on designing and facilitating processes.

 

IntHRface cuts no corners. They take pride in thorough preparations, detailed plans for delivery and rigorous follow-up.

You don't partner up with IntHRface to get consultants that scratch your back. They take a no nonsense approach, challenge and poke in your weak spots but also recognizes and builds on your strengths.

 

IntHRface has played a key role in improving the performance of several leadership teams in AstraZeneca Nordic and in implementing the AstraZeneca Leadership Capability framework. They come with my highest recommendation.

 

Rasmus Toft-Nielsen,

HR Director AstraZeneca Nordic

http://www.astrazeneca.dk/om-os/az-nordic/

 

 

astraZenecaLogo AstraZeneca Denmark

I have very good experience with the dedicated and highly qualified support I have received from IntHRface in developing my management team. The journey going from a group of people with functional responsibilities to a high performing team with common mission and objectives has been achieved through excellent lead by Michael and Klaas build on a strong theoretical background and fantastically executed exercises.

 

I can only give my highest recommendation on using IntHRFace in developing high performing management teams.

 

Kind regards

Henrik Asmussen

Administrerende Direktør Denmark


 

 

GreveTeknikMilj

 

I center for Teknik & Miljø har vi benyttet IntHRface som proceskonsulenter i forbindelse med afdækning og afhjælpning af årsagerne til manglende trivsel hos store dele af medarbejderne.

 

Specielt processens stædige fokus på den sociale kapitals betydning sammen med oplevelsen af sammenhæng i arbejdshverdagen har betydet, at forløbet bevægede sig fra at være et rent "trivselsprojekt" til at være et udviklingsprojekt, hvor et bedre arbejdsmiljø blev ét af mange resultater.

 

Også organisering, ledelsesformer, opgavefordeling og det tværgående samarbejde blev sat i spil, og resultatet har været, at centeret i dag fremstår med en ny organisering og opgavefordeling, nye og bedre ledelsesformer og betydeligt mere tilfredse medarbejdere, end da vi startede forløbet.

 

IntHRface har i dette forløb bidraget ganske betydeligt til vor succes, både ved at udfordre os på fastlåste holdninger og ved konsulenternes både professionelle og empatiske tilgang til opgaven.

 

Og anvendelsen af Lego Serious Play som et understøttende procesværktøj har samtidig bevirket, at ledelse og medarbejdere i de forskellige dele af centreret alle har en fælles opfattelse af visioner, mission og kerneopgaver. De har nemlig bygget dem sammen!


Referencen findes her

 

Med venlig hilsen

 

Karen Kjeldgård Petersen

Stabschef

 

 

 

 

regsyddanmark Regionstandplejen region Syddanmark

IntHRace har blandt andet stået for udvikling af en strategiplan for Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark.


"Jeg oplever samarbejdet som tillidsfuldt og seriøst og jeg har aldrig været i tvivl om deres evner til at få løst opgaverne.

 

 

Der bliver sagt og gjort det, der er nødvendigt for at opgaven bliver løst og de ubehagelige ting, der kan opstå, bliver ikke fejet ind under gulvtæppet.

 

Jeg kan på det varmeste anbefale IntHRface og sætter pris på den ærlighed og sikkerhed der er i deres løsning af opgaverne".

 

Læs hele referencen her

 

Ólrunn í Hjøllum Nielsen
Centerchef

 

 

 

 

HolbkKommunelogo Holbæk Kommune
"Igennem mit samarbejde med IntHRface og Team Building Group har jeg fået kontakt til nogle meget kompetente og dygtige konsulenter, som har fagligheden i orden."

 

"..De har vist at de kan agere i mange forskellige miljøer og tilbagemeldingerne til mig fra vores ansatte er meget positive efter samarbejdet med konsulenterne. . Faktisk har de løst opgaver, hvor andre konsulenter har smidt håndklædet i ringen."

 

Læs hele referencen her.

 

 

 

HolbkKommunelogo Pilotprojekt: Reduktion af sygefravær

IntHRface har med stor succes gennemført et pilotprojekt i Holbæk Kommune i perioden april -

august 2010 med henblik på at nedbringe sygefraværet/øge fremmødet på udvalgte institutioner i

kommunen indenfor skoleområdet og ældreplejen.

 

Resultat for PilotProjekt: Reduktion af sygefravær i Holbæk kommune, må efterfølgende tilsiges at være en stor succes, hvor de deltagende enheder har reduceret sygefraværet med 50 %.

 

Læs referencen og casen her

 

Erik Vestergård

Daglig sikkerhedsleder og souschef
HR og Personale, Holbæk Kommune

 

 

 

 

genfoftekommune Gentofte Kommune

Gentofte Kommunes Park- og Vejafdeling stod i 2009 med et behov for en omfattende reorganisering. [...] Intrhrface blev kontaktet efter indledende implementeringsvanskeligheder med den nye organisation [..]

 

 

Første fase af samarbejdet med Inthrface omfattede kvalificering og implementering af den nye organisation. Inthrface fik på meget kort tid bibragt alle 185 medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af organisationsændringerne og fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Dette muliggjorde, at organisationen var operativ allerede to måneder efter Inthrface påbegyndte arbejdet med implementeringen med et stort effektivitetsløft til følge.

Anden fase af samarbejdet med Inthrface var en inddragende strategiudviklingsproces, hvor der samtidig skulle udarbejdes detaljerede retningslinjer for processerne i den nye organisation, herunder grundlag og retningslinjer for aktivitetsbaseret økonomistyring. Det håndgribelige resultat er en gennemarbejdet, bredt forankret og accepteret strategiplan, der vil sætte retningen for den nye organisation i årene fremover.

 

Det er vores erfaring, at Inthrface leverer et velgennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Herudover har Inthrface med værktøjet LEGO serious play formået at bibringe processen et anderledes og anvendeligt værktøj. Inthrface er meget gode til at læse stemninger og personer og forstår at sætte ind, hvor skoen trykker med stor gennemslagskraft. Inthrface har demonstreret stor forståelse for de vilkår en kommunal organisation virker under. Inthrface leverer som en del af processen et omfattende dokumenteringsmateriale, som er anvendeligt i det efterfølgende arbejde med at operationalisere beslutninger taget under processen.

 

Læs hele referencen her

 

Niels Christian Koefoed

 

 

 

 

TORM_Logo TORM india

".. a workshop using LEGO tools was conducted at our premise at TORM India..

...it brought out thoughts from people who otherwise would not communicate in a normal dialogue oriented workshop.

We wish to specially acknowledge the effort of [IntHRface] whose expert interaction led to positive results from the"

 

Læs hele referencen her

 

Sd. Murali lyer

CEO TORM Shipping India

 

 


logon_logoNNIT
"Jeg kan kun anbefale brugen af IntHRface over for alle, der efterspørger en innovativ og kunde-orienteret samarbejdspartner"

 

Læs den hele rererence her.

 

John Graffmann, Vice President NNIT Solution Services

 

 


AZlogo_front2 AstraZeneca Danmark
"...samtlige ledere i AstraZeneca har meldt tilbage, at samarbejdet var meget vellykket.

 

..Under selve planlægningen af dagen demonstrerede IntHRface's medarbejdere udpræget forståelse for de udfordringer som er forbundet med en sådan implementering, men satte sig også hurtigt ind i vores virksomheds kultur og formåede derigennem at give implementeringen den helt rigtige og relevante vinkel"

 

Læs hele referencen her.

 

Christian Riber, HR direktør AstraZeneca

 

 


lighthouse_nightskaleret Light House Projektet
"Det viste sig hurtigt at IntHRface kunne bidrage med meget mere end blot udformning og indhold af vores organisationsplan...har i det hele taget været yderst tilfredse med IntHRface´s arbejde hele vejen igennem processen"

 

Læs hele referencen her.

 

Morten Langberg, Teknisk direktør, Light House Projektet

 

 

 

logon_logo_1 AstraZeneca Norge
"AstraZeneca AS Norge ønsket å implementere seks lederskapskompetanser i for alle ansatte på en engasjerende måte som raskt skulle gjøre den enkelte i stand til å etterleve og evaluere sitt kompetansenivå."

 

"..Virksomhetssimuleringen og LSP har vært en god og opplevelsesrik måte å implementere lederskapskompetansene på. Vi føler at vi har kommet raskt til målet om å gjøre lederskapskompetansene kjent i organisasjonen og bygge forståelse for hvordan disse skal benyttes daglig."

 

Læs hele referencen her.

 

Gisle Bakken, Personaledirektør, AstraZeneca AS

 

 

AZfindland AstraZeneca Finland
"..The simulation was a success and it created new exciting experiences by all the different tasks and cross-functional teamworking. For managers the simulation was wrapped up in a serious LEGO workshop to further anchor the leadership capabilities by making visual actionplans for the future."

 

"..As a whole, the simulation was one of the best training sessions ever!"

 

Læs hele referencen her.

 

Sonja Salmi, HR Director, AstraZeneca Finland

 

 

FAQ3

 

Forsvarsakademiet

"Institut for Militærpsykologi har i samarbejde med IntHRface udviklet en gruppeprøve i forbindelse med rekruttering til en af forsvarets uddannelser. LEGO Serious Play har vist sig som et brugbart og spændende alternativ til forsvarets allerede eksisterende gruppeprøver. Materialet rummer en række muligheder til belysning af kreativitet, samarbejde og indlevelse, der er ganske anderledes end andet prøvemateriale."

Vibeke Schmidt, Leder IMP

 

 

 

KMD_150x100__gif KMD
"KMD har med stor succes brugt IntHRface til vores årlige lederseminar 2009. Tilbagemeldingerne fra alle deltagerne var, at seminaret var helt i top og i høj grad oversteg forventningerne. Jeg kan på baggrund af det yderst professionelle forløb både før, under og efter seminaret give mine bedste anbefalinger til IntHRface"

 

Charlotte Fredberg Schmidt, Områdedirektør
KMD Technical Service Desk

 

 

 

RHSPRigshospitalet

 

Vi brugte IntHRface & Team Building Group (IntHRact) til at lave et 3 dags modul for vores mellemledere, som her på Rigshospitalet gennemgår et 18 måneders udviklingsforløb med 5 internater, når de deltager på Rigshospitalets Lederuddannelse.

De var meget hurtige til at sætte sig ind i vores virkelighed på hospitalet og koblede sig hurtigt på vores lederudviklingsforløb, selvom de blev inviteret ind midt i forløbet. Forberedelsen af de 3 dage i Sverige foregik meget professionelt, da de efter et par møder planlagde forløbet og sørgede for alt, inkl. transport, forplejning og udstyr.

 

De 3 dage i Sverige forløb meget tilfredsstillende. De 4 instruktører og ledere afviklede programmet med stor professionalisme. Der var fuldstændig styr på logistik, sikkerhed, forplejning, opgaver, udstyr og ikke mindst uforudsete udfordringer med deltagerne.

 

De erfarne instruktører og ledere var gode til at sikre et udbytte af de mange øvelser, som selvfølgelig var langt væk fra deltagernes hverdag. Med mange års erfaring med ledelse i militæret har de alle meget at byde på og formåede at skabe tillid og troværdighed omkring deres roller som ledere af forløbet.

 

Nogle opgaver har været meget vanskelige, og netop i forbindelse med disse opgaver, har det været en stor tryghed at vide,

at opgaven nok skulle blive løst på en god og konstruktiv måde uanset hvad der måtte opstå af "knaster" undervejs".

 

Moten Jack

Rigshospitalets Udviklingsafdeling

 

 

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com