kompass banner

Samarbejdspartnere:

 

 

IntHRface har indgået et fokuseret samarbejde med Center for Offenlig Komptenceudvikling COK om vores High Performance Mangement- / Ledelsesteam Produkter.

 

COK-logo300dpi

 

 

--------------------------------------------------------

 

Forumteater under Absolut Forum er et unikt værktøj til organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling, som IntHRface gerne benytter sig af, eksempelsvis i forbindelse med større forandringsprocesser, der kræver indlevelse og synlige eksemplificeringer med en lille kant.

 

AbsolutForumlogo2

 

Absolut Forum har gennem 10 år skabt vellykkede og succesrige forumteaterkoncepter til en bred vifte af organisationer og virksomheder. Deres konsulenter og skuespillere fungerer på lige fod i det teamsamarbejde, som er Absolut Forums varemærke.

 

Absolut Forum / Forum Teater har primært baggrund i teatrets verden og stor ekspertise i at udvikle spil, der præcist identificerer og perspektiverer udfordringer og konflikter såvel som genkendelige typer. Ved at sætte kroppen, følelserne og humoren i spil, involverer  & spejler de vdeltagernes virkelighed og åbner op for en fælles målrette refleksion.

 

Forumteater er æstetisk læring, der giver deltagerne mulighed for at komme ind i kampen og øve sig i at være aktive medspillere i deres eget liv og ad den vej nå frem til nye erkendelser.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

IntHRface er en del af en virksomhedsgruppe, der også tæller IntHRact. Begge virksomheder hviler på et fælles værdigrundlag, men med et komplementært sæt af kompetencer.

 

Begge virksomheder fungerer selvstændigt, men har dog et alligevel et tæt samarbejde og kan derfor nemt trække på hinandens kompetencer, hvilket giver en stor faglig dybde i vores arbejde.

 

Det er vores holdning, at man ikke kan mestre alting. Begge virksomheder fungerer stærkt hver for sig, men kan sammensætte det tværgående team, der håndterer en given opgave optimalt.

 

 

 

 

logon_logo_1

 

 

--------------------------------------------------------

 

IntHRface har endvidere et strategisk samarbejde med Amalie Search & Selection ApS

 

Amaliesearch&selection

 

Amalie Search & Selection er et konsulenthus med otte års bred erfaring inden for rekruttering på specialist- og lederniveau, i såvel private som offentlige organisationer. Amalie Search & Selection har en meget høj succesrate på løste opgaver. Det skyldes især vores evne til, at sætte os grundigt ind i kundernes behov og tilpasse processen herefter. Vi er vant til at arbejde med komplekse organisationer, hvor der er mange interessenter der skal tilgodeses, herunder politiske.

 

Vi tilbyder en professionel og grundig rekrutteringsproces, hvor der gennem hele processen er tæt dialog med kunden.

 

Amalie Search & Selection er specialister i Executive Search, men løser også opgaver i relation til selection. Amalie Search & Selection ser det netop som en styrke, at kunne tilbyde sine kunder begge former for rekruttering, alt efter kundens situation, ønsker og behov.

 

 

Amalie Search & Selection ApS

Chr. IX´s Gade 6,3

DK 1111 København K

Tlf. (+45) 3334 3031

Mobil (+45) 5128 2628

www.amaliesearch.dk

 

 

------------------------------------------------

Med den finske HR virksomhed HR4, har vi et et bredt internationalt samarbejde, der ligeledes indbære Management Team Hdvikling

 

Virksomheden arbejder fokuseret med HRM på områderne;

 

HR consultation

HR Outsourcing

Recruitment

HR IT services

HR Training

HR advisory services

 

HR4 er fuldt etableret i Finland og Holland, hvor vi har indgået et strategisk samarbejde om udvikling af Management Team, der hører til en af vore kernekompetencer

 

Se mere om HR4 på www.hr4.fi/en/ (på engelsk)

 

HR4

HR4 is a human resources expert and a reliable partner, increasing the competitive and profit-making advantage of client companies by utilising human resources administration and management methods.

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com