kompass banner


Simulering

 

IntHRface benytter sig ofte af virksomheds-simuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer.

 

Vi benytter os af simuleringer eller "business games" for at udvikle og teste realistiske scenarier. Simuleringer bliver derved hyppigt anvendt som startskuddet i en forandrings- eller implementeringsproces.

 

Vores tilgang til virksomhedssimuleringer, sætter fokus på bl.a. ledelse, organisation, samarbejde, økonomi og eksterne relationer. Virksomhedssimulering er en ramme, der giver mulighed for at eksperimentere med nye måder at arbejde sammen på, eller at undersøge eksisterende samspilsformer i en organisation.

 

Deltagerne i simuleringen bliver sat i nogle situationer, der ligger meget tæt op af dagligdagen. Derved får man mulighed for at arbejde med præcis de problemstillinger, virksomheden til dagligt stå overfor. Det kunne f.eks være ledelses-, kommunikations- eller samarbejdsmæssige problemstillinger.

 

Endvidere har simuleringer et metaplan, hvor videnopsamlinger, eksperimenter og alternative ledelsesformer m.m udforskes således organisationen har mulighed for at lære hurtigere og billigere end via almindelig praksis.

 

Denne måde at arbejde med komplekse problemstillinger giver en anderledes intens indlæring, der hænger ved når deltagerne går fra workshoppen.

 

Længden af en sådan simulering varierer, men varer typisk en dag.

 

 

IntHRface har specialiseret sig i at skræddersy simuleringer ud fra kundernes behov og ønsker.

 

Vi har i samarbejde med vores kunder foreløbigt udviklet følgende simuleringer:

 

  • Innovator (organisationsudvikling og strategiforankring).
  • Accelerator (forretningsorienteret teamudvikling).
  • CrisisLab (helhedsorienteret intern og ekstern krisestyring).
  • LeanLab (Lean i organisationen).
  • LEGO Builder (tværorganisatorisk samarbejde & kommunikation).
  • LEGO Serious Play (mange fokus - flere koncepter).

 

 

Eksempel : Virksomhedssimuleringen: "Innovator"


Innovator er en virksomhedssimulering, der sætter fokus på: ledelse, organisation, samarbejde, økonomi og eksterne relationer.
Man kunne også kalde det en "real life" virksomhedsanalyse, fordi deltagerne bliver sat i nogle situationer, der ligger meget tæt op af dagligdagen.


Innovator giver mulighed for at arbejde med præcis de problemstillinger, der på forhånd er defineret fra kundens side: det kan være problemstillinger vedr. ledelse, kommunikation, forskellige former for samarbejde etc.


Innovator er en ramme, der giver mulighed for at eksperimentere med nye måder at arbejde sammen på, eller at undersøge eksisterende samspilsformer i den organisation man kommer fra. Innovator adskiller sig ved både at indeholde analyse, teori, praktik og refleksion på samme tid i et "skræddersyet" udviklings- og læringsrum.


Forud for spillet gennemføres en foranalyse - som minimum et interview med centrale aktører på arbejdspladsen. På baggrund af interviewet laves et program, der bliver diskuteret med kunden, inden spillet bliver endeligt fastlagt.

 

Innovator kan vare fra 8 timer til 2 dage. Det er vores anbefaling, at det inkluderes i vores arbejde at arbejde med analyse af spillet, og dets relevans for dagligdagen, samt at de involverede gør sig overvejelser over implementering.

 

Det er vores erfaring, at det kan være svært for medlemmer af en given organisation at omsætte viden og indsigt erhvervet på kurser til dagligdagens praksis. Vi tror derfor på, at det kan være nyttigt med en plan for opfølgning, hvor vi som konsulenter går ind og støtter implementeringsarbejdet.

 

Når man har gennemført et forandringsarbejde, så kan det være nyttigt at lave en fælles opsamling i forhold til det
arbejde, der er lavet.

 

Det betyder:

  • At Innovator kan bruges til at igangsætte forandringer.
  • Der kan blive arbejdet med konkrete problemstillinger i en given periode.
  • Arbejdet kan afsluttes med en debriefing/konference, hvor de involverede undersøger resultater og muligheder for videreudvikling.

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com