kompass banner

Skab fremtiden gennem gode ledere

 

Vilkårene for den moderne leder har ændret sig drastisk de seneste år og vil ændre sig endnu hurtigere i fremtiden. Lederen presses via globalisering, samfundets kompleksitet, hastighed og uforudsigelighed.

Vejen til en mere proaktiv virksomhed, der selv er medbestemmende for, i hvilken retning udviklingen skal bevæge sig, går gennem uddannelse af dygtige ledere.

 

Effektiviteten i lederskabet og dermed i organisationen opstår gennem lederens evne til at overskue kompleksiteten og paradokserne både internt og eksternt i organisation.

 

Med andre ord drejer det sig om at kunne definere og prioritere virksomhedens interne og eksterne virkelighed igennem opbygningen af et virksomhedslandskab. Igennem denne opbygning bliver der netop taget udgangspunkt i den enkelte leders virkelighed.

 

I IntHRface trækker vi ofte på den amerikanske ledelsesfilosof, Robert Quinn. Det er afgørende for IntHRface valg af teoriramme, at den er et effektivt og nemt redskab i ledelsesbrug og samtidig er i stand til at levere et visuelt overblik over forskellige problemstillinger.

Samtidig er vi påvirket af den kontinentale kritiske ledelsesfilosofi såvel som systemteori for at gennemskue de forskelssættende faktorer.  

 

I IntHRfaces holistiske syn på ledelses- og organisationsudvikling er det ikke tilstrækkeligt kun at fokusere entydigt på et enkelt led i organisationen, men også på et systems omverden eller multiplicitet. Ofte er en leder påvirket af et ikke- umiddelbart samspil af faktorer, og det tager vi højde for.

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com