kompass banner

Skræddersyet projektlederuddannelse

 

Vi mener, at standardiserede projektledelsesforløb ikke stikker dybt nok, og arbejder derfor med at skræddersy projektledelsesuddannelser til hver enkelt af vore kunder.

 

Visse elementer af projektledelse er af generel karakter, men der eksistere samtidig en række branche/virksomhedsspecifikke funktioner i projektledelse, som mange steder bliver negligeret eller nedtonet på de mere generelle projektledelsesuddannelser.

 

Vi arbejder målrettet med en virksomhedstilpasset projektledelse, der samtidig understøttes af internationale projektledelsesstandarder som IPMA og PRINCE2. Derudover inddrager vi også mere løstkoblede systemer og praksistilgange, hvorunder forhandlinger og netværk, motivation og ledelse samt vidensdeling bliver centralt.

 

Via en grundig foranalyse får vi den enkelte virksomheds præcise projektledelsesbehov afdækket og søger i vid udstrækning at inkorporere disse behov i uddannelsen, hvormed de kommende projektledere får en uddannelse, der svarer til dagligdag, de vil møde i virksomheden.

 

Her kan du læse mere om forløbet med Helhedsorienteret projektledelse (pdf)

 

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com