kompass banner

 

Helhedsorienteret strategiudvikling

 

Strategien holder fokus på langsigtede mål i en verden af kortsigtede fristelser og komplekse udfordringer. I det hyperkomplekse samfund stilles der store krav til virksomhedernes evne til at håndtere komplekse problemstillinger og globale udfordringer. I en kompleks verden tages beslutninger ofte på usikkert grundlag, og alligevel er forventningspresset på lederskabet og den valgte forretningsstrategi støt stigende.

 

Man må nødvendigvis ændre sin strategi i takt med den faktiske udvikling og ikke blot på det tidspunkt af året, som man plejer. Det er i dag ikke længere nok blot at have en strategi - det er nødvendigt at leve strategien, således at strategien bliver en inkorporeret og levende del af selve virksomheden og ikke blot noget, der står på et stykke papir.

 

IntHRface hjælper med at tage en tur op i helikopteren for at se på virksomhedens verden som helhed. Vel at mærke hurtigt og effektivt. Gennem koncentrerede processer i regi af dels Legos Real Time Strategy model, som er et meget anerkendt procesværktøj, og en lang række af erfarne ledere fra Forsvarsakademiet og erhvervs-livet kan de tidskrævende strategiprocesser optimeres både tids-, ressource- og kvalitets-mæssigt.

A.P. Møllers Allè 9B | DK-2791 Dragør | +45 70 22 26 64 | contact@inthrface.com