Er ”effektivitet” blevet et fy-ord?

Der er ingen vej udenom: I skal have mere ud af mindre – hele tiden. Men hver gang I nævner ”effektivitet” eller ”ressourcer” igen, tænker medarbejderne ikke ”smartere arbejdsgange for mig”. Deres indre synonymer er ”nedskæringer”, ”bortrationaliseringer”, ”fyringer”, ”stress”, ”dårligere service” eller ”ringere kvalitet”. I får intet input, kun indvendinger og alle initiativer er op ad bakke at få gennemført. Men sådan behøver det ikke være.

Fra brok til bedre processer

Vi vender tanken om effektivitet på hovedet. Mindre organisatorisk kompleksitet, effektive arbejdsgange og let forståelige værktøjer giver faktisk trivsel og produktive medarbejdere. Det er motiverende at få noget fra hånden og se nytten af sit arbejde – og dér starter vores forløb.

Balance

Opgaver og kvalitet i balance

I får en enkel tilgang til jeres dagligdag: Forventninger til service og kvalitet bliver forbundet og afstemt med organisering og opgaver.

Mindre kompleksitet

Mindre kompleksitet

I får overblik over komplekse processer, så de kan blive enklere og blive til mere effektive arbejdsgange uden spildtid og pseudoarbejde.

Brugbare værktøjer

Brugbare værktøjer

Til hverdagsbrug får I let forståelige værktøjer til at håndtere jeres udfordringer. I går fra forløbet med planer, der fastholder resultaterne.

Balance

Inthrface fik på meget kort tid bibragt ledere og medarbejdere en forståelse af nødvendigheden af, at alle i organisationen har et ansvar for den attraktive og effektive arbejdsplads. Inthrface leverer et vel gennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Inthrface forstår på en udfordrende men empatisk måde at møde deltagerne, hvor de er, og på den måde skabe motivation og ejerskab for processerne. Resultaterne af indsatsen har været overbevisende, og sygefraværet er faldet med ca. 30%.

Carsten Frank

HR-chef, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Tre grunde til at beskæftige sig med effektiv infrastruktur

# 1 

Medarbejdere bliver ofte forhindret i at være produktive og skabe værdi, fordi processer og arbejdsgange er blevet mere komplekse end nødvendigt. Og de ved det godt – men måske gør I ikke, fordi djævlen er i den daglige detalje.

Tip: Se særligt på de procestrin, hvor arbejdsopgaver bliver overdraget mellem teams.

# 2 

Kunderne oplever besvær med at handle med jer, hvis deres forventninger til service og kvalitet ikke er dét, som I beder medarbejderne om at producere. Hvornår har I sidst lavet en forventningsafstemning af jeres daglige opgaver og organisering?

Tip: Kig på jeres KPI’er og se, om de måler dét, kunderne fortæller, at de ønsker – eller om de skal justeres.

# 3 

Organisationen mister fokus på kerneopgaven grundet spændende udfordringer og det dagligt hamsterhjul. At revitalisere kerneopgaven nedbryder siloer og fremmer samarbejde, så I sparer tid på interne konflikter, modstridende agendaer og ekstra-opgaver, der har sneget sig ind på skrivebordene.

Tip: Prøv at liste alle daglige opgaver og forbind dem med at løse kerneopgaven. Dét giver hurtigt et nyt syn på, hvad der bidrager til jeres succes (og hvad der ikke gør).

Lav et serviceeftersyn på infrastrukturen

Vi deler gerne erfaringer fra andre kunder om de forløb, der har givet mere effektivitet positivt.