Fra sygefravær til sammenhæng

Alle organisationer drømmer om medarbejdere, der tager ansvar, er glade og som fejrer succes efter succes. De er en del af et stærkt fællesskab, udvikler sig og er dygtige, så alle bidrager effektivt til kerneopgaven. Det giver mening, nærvær og god økonomi. Virkeligheden er bare indimellem en anden.

Måske kniber i maven mandag morgen for både medarbejdere og ledere, og selvom I gør en masse for at ændre på tingene, så går det for langsomt og batter for lidt. Dét kan vi ændre på – og på kort tid med LEGO® SERIOUS PLAY®.

Du kan opleve et eller flere typiske problemer:

 1. Højt sygefravær, opsigelser og brok i krogene.​
 2. Fejl, arbejdspres og ingen hjælp på tværs af teams.
 3. Klager og frustration over at levere dårlig service.
 4. Lav produktivitet og stigende omkostninger.
 5. Processer, der ikke duer og interne konflikter.

Vi faciliterer 5 stærke løsninger og resultater:

 1. Engagerede og motiverede medarbejdere.
 2. Kvalitet i kerneydelserne.
 3. Forbedret serviceniveau og tilfredse kunder.
 4. Forbedret økonomi.
 5. Effektive processer og samarbejdsformer.

Vi løser problemer igennem en kreativ proces

Det er fristende at lave regler og kontroller for at styre symptomerne på et halvskidt arbejdsmiljø. Det nøjes vi ikke med, da det ikke virker i længden og dine medarbejdere og virksomhed er mere værd end et kortsigtet quick fix. Så mens andre dykker ned i nedslående rapporter, starter vi i stedet med dét, der virker.

Vi har mere end 20 LEGO® SERIOUS PLAY®-koncepter for forskellige dele af dét, der tilsammen giver attraktive og effektive arbejdspladser. Gennem mere end 150 forløb og fokuserede workshops har vi arbejdet med organisationer og genoplivet deres attraktive og effektive træk.

Den attraktive og effektive arbejdsplads - effektive arbejdspladser

Det attraktive trigger det effektive

Når medarbejderne oplever ægte trivsel, godt samarbejde, høj kvalitet i kerneydelserne og tilfredse kunder, så har de et godt arbejdsliv. Hvis vi styrker alt det positive på arbejdspladsen, så får vi det effektive med. Derfor arbejder vi med temaer, der hjælper jer her og nu:

1

2

3

Et fælles sprog for attraktive og effektive arbejdspladser.

Forventninger indefra og udefra.

Kerneopgaven og hvordan den forandrer sig.

4

5

6

Processer og organisering omkring kerneopgaven.

Prioritering og ressourcer i hverdagen.

Værdier, samarbejde og ledelse i praksis.

I kan vælge at arbejde med et eller flere temaer – de har alle tværgående elementer, der sikrer mening, mål,  kollegial adfærd, kundeorientering og værdsættelse af medarbejderen og dét, der virker allerede.

 

Effektive erfaringer

Hvis I har brug for en grundig proces, så har vi gode erfaringer med at arbejde i moduler. Det er fleksibelt og kan ramme jeres problemstilling præcist og i faser. Vi har med stor succes udviklet attraktive & effektive arbejdspladser i 75 større eller mindre forløb, hvor vi har taget fat i et eller flere elementer inden for sammenhængskraft, kerneopgaven og dagligt samarbejde:

Effektive erfaringer - effektive arbejdspladser
Team - effektive arbejdspladser

Kender du typen?

To hjælpsomme kunder har givet os lov til at dele deres oplevelser fra den virkelige verden, så du kan få flere eksempler på både udfordringer, mulige løsninger og de helt konkrete resultater. Måske matcher de den situation, som I er i?

Via LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden gjorde Inthrface en gruppe af globale ledere i stand til at tackle udfordringerne ved at bringe tre organisationskulturer sammen på et niveau af dybde, åbenhed og åbenhed, der ikke kan sammenlignes med de andre typer værktøjer, som blev brugt under M&A-integrationsaktiviteterne. Vores medarbejdere var meget begejstrede og positive over for fordelene og resultaterne af Inthrface’s tilgang, der var tilpasset vores kontekst og mål.

Mihaela Andronic

Vice President Global HR, Wabtec

I center for Teknik & Miljø har vi benyttet Inthrface som proceskonsulenter i forbindelse med afdækning og afhjælpning af årsagerne til manglende trivsel hos store dele af medarbejderne. Inthrface har i dette forløb bidraget ganske betydeligt til vor succes, både ved at udfordre os på fastlåste holdninger og ved konsulenternes både professionelle og empatiske tilgang til opgaven. LEGO® SERIOUS PLAY® metoden viste sig under processen at være ekstremt effektfuld.

Karen Kjeldgård Petersen

Stabschef, Greve Kommune

Derfor er en kreativ proces særligt effektiv til følelser

Når følelser skal balanceres med forretning, kommer mange traditionelle værktøjer til kort. De bygger på rationelle, gennemtænkte årsagsforklaringer, som ikke rammer rent hos frustrerede medarbejdere og pressede ledere. Faktisk kan mislykkede tiltag gøre problemerne endnu værre, når endnu en indsats ikke lykkes og hverken medarbejdere eller ledere ser, at ”der sker noget”.

 

LEGO® SERIOUS PLAY®-processer er særligt effektive til følsomme forretningssituationer, fordi de skaber:

 • Et tillidsfuldt rum, fordi følelser bliver anerkendt og gjort konstruktive i processen mod fælles mål.
 • En retfærdig proces og nye evner til at samarbejde, fordi alle er ligeværdige og alle bliver hørt.
 • En fælles forståelse af deltagernes virkeligheder og hvordan de hænger sammen, fordi vi arbejder både individuelt og kollektivt.
 • Forbindelser mellem enkelte medarbejdere og teamet. Mellem teamet og andre teams og dermed til arbejdspladsen.

Og så er det sjovt, engagerende og relevant. Vi bruger casebaseret læring, træner enkle værktøjer, aktiverer fantasi og forestillingsevne og bruger teknikker fra bl.a. forumteater til at gennemspille mulige situationer og ruste deltagerne til hverdagens samarbejde, opgaver og kollegiale adfærd.

Teamwork

Lad jer ikke nøjes med et halvgodt arbejdsliv eller lunkne resultater – lad os give dig indspark til, hvordan du kan få jeres arbejdsplads op på næste niveau for både ledere, medarbejdere og kunder.