Hvad er LEGO® SERIOUS PLAY®? 

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) tilbyder dig en unik og effektiv måde at håndtere komplekse udfordringer og kickstarte udvikling på! De dynamiske LEGO®-modeller, der bruges i LEGO® SERIOUS PLAY®, indfanger og formidler bemærkelsesværdige mængder viden sammenlignet med mere standardiserede og endimensionelle metoder.

Dette giver dig mulighed for at skabe fælles konstruktive vidensystemer, der giver dig og menneskerne omkring dig mulighed for at blive mere succesfulde – lige nu. Formålet med LSP er at skabe fantasifulde og effektive måder at udvikle innovative strategier, opbygge stærke teams og håndtere vanskelige udfordringer. Ved at “tænke med dine hænder” og gennem seriøs leg med LEGO®-klodser dyrker du din kreativitet og innovative evner.

I dag er LEGO® SERIOUS PLAY® den eneste fælleskabsbaserede forretningsmodel, der bruger LEGO®-materialer, der er officielt godkendt af LEGO® Group.

HVORFOR LEGO®?

Gennem tredimensionelle LEGO®-modeller skabes realistiske scenarier, der visualiserer udfordringer og muligheder. Dette giver et helt nyt perspektiv på din organisation og verden omkring den.

Kompleksitet reduceres, og værdifuld viden deles. LSP gør det lettere og mere konstruktivt at håndtere de udfordringer, som organisationer og virksomheder står over for, da problemerne “bringes til bordet” via LEGO® modeller og derved gøres mere konkrete, konstruktive og lettere at arbejde med.

Den teoretiske ramme bag LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden blev udviklet i 1990’erne af professor Johan Roos og professor Bart Victor i deres søgen efter mere effektive måder at imødekomme de stadig mere komplekse og udfordrende krav i erhvervslivet. Metoden er teoretisk funderet og empirisk bevist for at hjælpe mennesker i organisationer med at se deres udfordringer på nye måder. Ligesom det gør det muligt for folk at skabe nye ideer og tilgange til deres udfordringer.

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er bygget op omkring et relativt simpelt antal elementer og regler. Hvis metoden faciliteres på en dygtig måde, kan den være nyttig for alle, der ønsker at engagere sig i en mere tilgængelig, innovativ, kreativ og effektiv udviklingsproces. Nedenfor beskriver vi kort den teoretiske ramme bag nogle af de vigtigste LEGO® SERIOUS PLAY®-elementer:

HVAD ER SERIØS LEG?

Man kan opfatte udtrykket ”seriøs leg” for at være en smule selvmodsigende, da leg ofte betragtes som en useriøs fritidsaktivitet, der ikke er egnet til ægte og seriøst arbejde. Imidlertid er leg langt fra kun en useriøs aktivitet. Forskning viser, at “leg” har flere forretningsrelaterede fordele. Vi slapper af og vores behov for kontrol bliver mindre. Dette giver plads til fantasi, så vi bedre kan forestille os nye løsninger og se os selv i nye situationer. Derudover forbedrer det vores evne til at udvikle relationer.

Litteraturen om leg konkluderer, at leg altid tjener et formål, og derfor bliver organisationens formål, mål og nøglekomponenter nøglekomponent, når vi bruger LEGO® SERIOUS PLAY® som et udviklingsværktøj. I 2004 definerede Johan Roos og hans kolleger seriøst leg som en aktivitet “… der trækker på fantasien, integrerer kognitive, sociale og følelsesmæssige dimensioner af oplevelsen og med vilje bringer de nye fordele ved leg til at bære organisatoriske udfordringer” [1]. LEGO®-materialer er unikt fordelagtige til udøvelse af seriøst leg, som det er nedfældet i LSP-metoden.

FLOW OG LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

En anden dimension af LEGO® SERIOUS PLAY® er dens potentiale til at generere “flow”. Dette sker, når folk bliver fuldt involveret i en aktivitet: De bliver energiske, fokuserede og nyder det, de laver. LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden kan muliggøre denne fantastiske oplevelse af flow, hvilket gør den meget effektiv – også i arbejdssituationer.

Fortælling og metaforer – EN VIGTIG DEL AF LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

Historiefortælling og metaforer er vigtige dimensioner i leg og LEGO® SERIOUS PLAY®, fordi de er integrerede dele af den menneskelig oplevelse. Inden for organisationer spiller historier en rolle, når de bidrager til produktion, forståelse og transformation af tro og værdier i organisationen.

For eksempel kan de fleste strategier ses som historier. Metaforer gør historien mere livlig og mere farverig. Metaforer er figurativ tale, der beskriver en ting gennem en anden for at hjælpe med at afklare ting og situationer.

Kommunikation på arbejdspladsen er ofte fyldt med metaforer, fordi den forbedrer den fælles forståelse.

FORBINDELSEN VIDENSKAB OM PSYKOLOGI OG ADFÆRDIG

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden bygger på to supplerende læringsteorier, konstruktivisme og konstruktionisme. Ifølge konstruktivisme (udviklet af Jean Piaget) producerer vi viden og mening baseret på det, vi oplever, og hvordan vi aktivt interagerer med verden fra barndom til voksenalderen. Konstruktionisme (udviklet af Seymour Papert) fokuserer på, hvordan enkeltpersoner lærer. Det erkender, at når vi lærer noget, har vi fordel af at konstruere både mentale og virkelige modeller for det, vi oplever. Vi lærer derfor mere effektivt, når vi bygger med vores hænder, da det er en effektiv og effektiv måde at tilskynde til tænkning på. Alle LEGO®-materialer udnytter disse ideer, og det samme gør LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden. Når man leger seriøst, skaber mennesker i organisationer abstrakte ideer på en mere konkret, visuel og håndgribelig måde.

FANTASI OG LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

Ordet “fantasi” har mange forskellige kulturelle og sproglige dimensioner. Fælles for dem alle er, at folk har en ret unik evne til at visualisere billeder i deres sind. LSP er baseret på tre typer fantasi:

BESKRIVENDE FANTASI

Typisk brugt til at beskrive en kompleks og forvirrende verden ”derude”. I erhvervslivet trækker det på forenkling af værdikædemodeller, hierarki / flowdiagrammer og forskellige matricer for at beskrive f.eks. Attraktivitet og rentabilitet. Erklæringen; “Sådan er det” antyder, at nogen bare brugte deres beskrivende fantasi.

KREATIV FANTASI

Tillader os at se, hvad der ikke er der. Det handler om at se nye muligheder ved at kombinere, ændre eller transformere objekter og koncepter. Vi bruger den kreative fantasi til at udarbejde mulige realiteter og muligheder, måske endda til at skabe nye realiteter og fakta. “Tænk uden for boksen” er en etiket, der ofte bruges til at tilskynde til kreativ fantasi.

KRITISK FANTASI

Er ret udfordrende og adskiller sig markant fra de andre typer fantasi. Det negerer, bagvaskes, ophæver, modsiger og endda ødelægger følelsen af ​​fremskridt, der kommer fra den beskrivende og kreative fantasi. Sarkasme, ironi og parodi manifesterer den kritiske fantasi, og i forretningssituationer skal dette håndteres med stor omhu.

 

LSP-udtrykket “strategisk fantasi” er en proces, der kommer ud af det komplekse samspil mellem de tre forskellige former for fantasi.

Det siges undertiden om mislykkede organisationer, at ledelsen “faldt i søvn ved rattet” (metafor). En anden måde at udtrykke dette spørgsmål på er at sige, at folk i organisationen blev demotiveret eller forhindret i at bruge deres fantasi. Da ledelsen ikke så en ny konkurrent, teknologi eller fusion komme, kan det have været en alvorlig svigt i deres fantasi. LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er designet til at frigøre og tilskynde folks fantasi til at øge chancen for succes.

KVALIFICERET FACILITERING ER VITAL, NÅR DU BRUGER LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

En vigtig succesfaktor for at arbejde med LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er kompetent proceslettelse. Hvis du bare smider en masse LEGO®-klodser på bordet og beder folk om at deltage i den ømtålelig proces med seriøs leg, kan du risikere intimidering.

Som ophavsmændene til det seriøse legekoncept og LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden understregede i deres artikel i 2018 Hvordan det hele begyndte: Oprindelsen til LEGO® SERIOUS PLAY®, [2] “the process is very delicate.”

Facilitatorer er nødt til at skabe den nødvendige følelse af psykologisk sikkerhed, engagement og gruppesamhørighed, hvilket betyder, at de skal være dygtige. Konsulenterne hos Inthrface har faciliteret mere end 1000 workshops og flere hundrede udviklingsprocesser ved hjælp af LSP-metoden, ligesom vi har trænet hundreder af nye facilitatorer i metoden. Desuden samarbejder en af ​​LEGO® SERIOUS PLAY®-metodens grundlæggere Johan S. Roos konstant Inthrface -for at sikre kvalitet i vores facilitatorers færdigheder.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN CERTIFICERET LSP-FACILITATOR?

[1] Roos, J, Victor, B., and M. Statler, 2004, ‘Playing Seriously with Strategy,’ Long-Range Planning, 37(6): 549-568. DOI: 10.1016/j.lrp.2004.09.005.

[2] Roos, J. and Victor, B. (2018), “How It All Began: The Origins Of LEGO® SERIOUS PLAY®“, International Journal of Management and Applied Research, Vol. 5, No. 4, pp. 326-343. https://doi.org/10.18646/2056.54.18-025

Hvad er næste skridt?

Vil du prøve LSP i din organisation eller virksomhed, eller har du spørgsmål til metoden, så send Micael en e-mail eller ring på tlf.:+45 2044 7620.

Du kan også selv blive uddannet LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator via vores internationalt anerkendte LSP facilitatoruddannelse. Læs mere om denne her eller kontakt Cecilie via e-mail eller på tlf.: +45 2514 7071 for mere information.