LEGO® SERIOUS PLAY® METODEN ER VIDENSKABELIGT FUNDERET

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metoden er et anerkendt og gennemprøvet værktøj, der gør udviklingsprocesser, som f.eks. strategiudvikling, innovation, teamudvikling, personlig udvikling, m.v. mere overskuelige, håndgribelige, effektive og ikke mindst direkte implementérbare.

Metoden er udviklet hos LEGO® Company i samarbejde med førende forskere inden for strategi- og organisationsadfærd. Metoden gør brug af de mange muligheder, der gemmer sig i den verdenskendte LEGO®-klods.

LEGO®-klodserne fungerer som tredimensionelle modeller af forretningsmæssige, organisatoriske eller personlige udfordringer eller muligheder. Disse bringes til live ved hjælp af LEGO®-modeller og narrativer, der styrker dialog og forståelse. Der opbygges et LEGO® landskab, som kan bruges til at udspille forskellige scenarier, som tester lige præcis de udfordringer og muligheder som du og din organisation eller virksomhed står overfor.

LSP METODEN HAR SKABT VÆRDI FOR VIRKSOMHEDER OVER HELE VERDEN

Inthrface har været med lige fra metodens spæde start, og vi har løbende videreudviklet LSP som faciliteringsværktøj. Vi har afholdt over 1000 workshops på globalt plan, ligesom vi har uddannet flere hundrede facilitatorer i metoden.

Vores internationalt anerkendte facilitatoruddannelse er som den eneste i verden anbefalet af LEGO® SERIOUS PLAY® metodens grundlæggere, Professor Johan S. Roos:

Pokal, udtalelse

Du kan læse mere om vores facilitatoruddannelse her.

HVORFOR LEGO®?

LEGO®-klodsens rolle i LSP-sammenhæng er at nedbryde kompleksitet gennem tredimensionelle modeller. Klodsen i sig selv er dermed blot et værktøj til at visualisere og italesætte de udfordringer, muligheder, styrker og svagheder, der skal frem i lyset.

LEGO®-klodsen er et godt værktøj hertil, fordi dens velkendte form gør den relatérbar og genkendelig for alle involverede parter. Samtidig er den medvirkende til, at der skabes ”flow” hos deltagerne. Flow er følelsen af at være energisk, involveret og tilstede i en proces som du nyder at være en del af. Denne følelse medvirker til, at du forbliver i processen, lukker alle forstyrrelser ude og arbejder effektivt.  

HVORDAN VIRKER LEGO® SERIOUS PLAY®?

LSP er ikke bare leg med LEGO® for sjov! Det teoretiske grundlag og den gennemgribende research bag metoden er særdeles omfangsrig og dybdegående. Kernen af dette ligger i adfærdsvidenskaben, systemteori, samt flere teorier inden for felter som læring og vidensdeling.

Metoden kan bruges på rigtig mange forskellige måder og er relevant at bruge for grupper i størrelsen fra fire deltagere og helt op til over 500 deltagere. Tidsforbruget kan ligeledes variere fra et par timer til flere dage, alt efter hvordan de forskellige elementer i metoden sættes sammen.

Gennem god facilitering, kan LSP hjælpe deltagerne i en workshop med at se deres udfordringer, potentialer, m.v. med nye øjne. Dette gøres blandt andet gennem fem helt simple trin, der er gennemgående for de fleste af metodens processer:

  • Stil et spørgsmål.
  • Byg en LEGO®-model og giv den en betydning.
  • Fortæl historien bag LEGO®-modellen.
  • Stil spørgsmål og reflektér.
  • Udled viden og handlinger.

Det er ikke vigtigt, at deltagerne er dygtige til at bygge LEGO®, da LEGO®-klodsen som nævnt blot er et værktøj til at få viden og handlinger frem i lyset. Det endelige resultat er de kreative løsninger og handlinger, der kommer frem på baggrund af den effektive og åbne dialog, som den seriøse leg med LEGO® baner vejen for.

HVEM KAN BRUGE LEGO® SERIOUS PLAY®?

Det korte svar er: Alle!

Vi har alle oplevet kedelige og ineffektive workshops og teambuilding-ture, hvor blot en lille del af deltagerne engagerer sig aktivt i processerne. Ved hjælp af LSP kan du aktivere og engagerer deltagerne i effektive og spændende processer, hvor alle er i stand til at deltage, tage ejerskab og byde ind uanset, hvem de er og hvor i organisationen eller virksomheden de befinder sig.

LSP kan således engagere alle uanset, hvilken uddannelsesmæssig baggrund eller erfaringsniveau deltagerne har. Dette værktøj er derfor relevant at bruge på alle niveauer både i ledelsesteams, afdelinger, medarbejdergrupper, m.v.  

EKSEMPLER PÅ LSP I BRUG:

Inthrface har gennem mere end 1000 LSP workshops verden over oparbejdet stor erfaring med og viden om metoden, ligesom vi har mødt stort set alle tænkelige udviklingsprocesser på vores vej. Vores erfaring fortæller os, at hvis du vil opleve en kreativ, stimulerende og effektiv udviklingsproces i din virksomhed eller organisation – så er LSP den helt rigtige metode at vælge. Herunder, får du nogle eksempler på de udviklingsprocestyper, hvor vi med succes har gjort brug af LSP-metoden.

 

  • TEAMUDVIKLING

Gennem de seneste år, har vi gennemført rigtig mange teamudviklingsprocesser med både ledelses- og medarbejderteams. Disse har fokuseret på en eller flere specifikke udfordringer i det pågældende team. De udfordringer vi oftest er stødt på i denne sammenhæng omhandler bl.a. samarbejde, kultur, ledelse og værdier.

Nogle workshops, der fokuserer på teamudvikling, kan gennemføres på blot et par timer, mens andre og mere gennemarbejdede teamudviklingsprocesser tager flere dage at gennemføre. 

 

  • STRATEGIUDVIKLING

LSP er et utrolig effektivt værktøj til strategiudvikling. Metoden kan både bruges til strategiudviklingsforløb for hele virksomheder, eller blot for enkelte afdelinger eller teams inden for en organisation. I sådanne processer, bruges LEGO®-klodserne til at skabe et fælles udgangspunkt for den organisation, den virksomhed eller den afdeling som strategien er tiltænkt. Herefter, skabes et fremtidig ønske perspektiv for den pågældende organisation, virksomhed eller afdeling.

Gennem disse og andre LEGO® modeller, metaforer og fortællinger opstår der nye strategier og mål for den pågældende virksomhed, organisation eller afdeling. Disse strategier og mål opstår i samspillet mellem deltagerne i processen, og der uddrages efterfølgende direkte operationelle handlinger, der gør strategien direkte implementérbar. 

 

  • ORGANISATIONSUDVIKLING

Moderne organisationer og virksomheder bliver i højere og højere grad udfordret på deres åbenhed, samarbejdsegenskaber og effektivitet. Gennem brugen af LSP, kan vi analysere de nuværende styrker, udfordringer og muligheder, som du og din organisation eller virksomhed står overfor, samt den kontekst hvori I befinder jer. Dette gør det muligt at identificere de konkrete elementer, der kan hjælpe jer i retning af en mere åben og effektiv fremtid. 

 

ET PROCESVÆRKTØJET TIL DYNAMISKE ORGANISATIONER!

Hos Inthrface, har vi erfaring med, og gør brug af, flere forskellige værdifulde og brugbare procesværktøjer. Vi møder dog i stigende grad efterspørgsel på værktøjer, der kan skabe maksimal involvering, og her kommer mange traditionelle værktøjer ofte til kort. Vi oplever, at flere og flere efterspørger LSP netop fordi denne metode er dét nye, innovative og effektive værktøj, de har savnet i forhold til at løfte netop deres udviklingsprocesser til nye højder og samtidig øge værdiskabelsen markant.

FOR MERE INFORMATION?

Vil du prøve LSP i din organisation eller virksomhed, eller har du spørgsmål til metoden, så send os en e-mail eller ring til os på tlf.:+45 7022 2664.

Du kan også selv blive uddannet LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator via vores internationalt anerkendte LSP facilitatoruddannelse. Læs mere om denne her eller kontakt Cecilie via e-mail eller på tlf.: +45 3030 0566 for mere information.

Det siger vores kunder om LEGO® SERIOUS PLAY®

“We believe that using LEGO as a tool to express oneself is a great concept. The method brought people to a common platform and greatly enhanced articulation of thoughts in a creative way”

Murali Iyer
CEO, Torm Shipping, India
LEGO® SERIOUS PLAY®