Hvad vi tilbyder

Inthrface faciliterer alle former for organisatoriske processer fra strategiudvikling og effektiviseringer til medarbejder- og lederudvikling. Alt sammen baseret på teoretiske metoder og praksisnære udviklingsforløb, der udfordrer vanetænkning, og gør jer bedre i stand til at indfri jeres fulde potentiale.

Alle vores konsulenter besidder langvarig ledelseserfaring fra forsvaret, offentlige organisationer eller erhvervslivet, ligesom de har mange gode referencer og gennemprøvede redskaber i rygsækken. Så vi kender jeres virkelighed. Vi kender hverdagen, hierarkierne og de evigt skiftende omverdenskrav, der adskiller de gode intentioner, regnearket og visionerne fra virkelighedens verden.

Vi har derfor set det meste før, men vi analyserer altid hver enkelt opgave individuelt ud fra organisationstype, fagområde, forretningsstrategi, medarbejdersammensætning, m.v. Når vi påtager os en opgave, melder vi os 100 procent ind i projektet. Hver gang. Vi engagerer os dybt og stiller skarpt på jeres organisation og jeres udfordringer. Vores kunder efterlades derfor ikke blot med en analyse, “en god proces eller en fin rapport med løsningsforslag. Alle vores processer er baseret på både indsigt og indlevelse – og derfor tør vi sige, at vi er specialister i din virkelighed.

Læs vores brochure

Hvordan vi arbejder

Inthrface blev etableret ud fra en ambition om at gøre komplekse udfordringer mere enkle, overskuelige og håndgribelige. Vi reducerer kompleksitet og skaber fremdrift, uanset om der er tale om en krise, en succes eller blot hverdagens stivnede metoder, der kræver forandringer.

Vi benytter teoretisk funderede og kreative hands-on metoder, som fremmer idégenerering, engagement og nytænkning. Vores metodiske og velafprøvede værktøjer bygger på anerkendte teorier og koncepter, og de spænder bredt fra det klassisk analytiske til det mere legende og kreative.

På basis af målrettede møder, interviews og præcise analyser, kommer vi hurtigt ind til kernen af jeres udfordring, som vi går i gang med at løse i fællesskab. Her er vi din offensive medspiller, en kreativ problemknuser på midtbanen, og vi går også gerne forrest, hvis der er behov for det. Det er grunden til, at vores kunder siger, at vi er meget mere end proceskonsulenter, for os er kundetilfredshed og indfrielse af de aftalte målsætninger det allervigtigste fokus i processen.

Vores forløb indeholder desuden altid en solid og operationel opfølgning, samt grundig dokumentation af arbejdet. Vi har stor erfaring med at følge op og lave effektive implementeringsstrategier. Alt sammen for at sikre, at I får det bedst mulige resultat – også på lang sigt.

Læs mere om vores ydelser

Det siger vores kunder

“I have had a very good experience with the dedicated and highly qualified support I have received from Inthrface in developing my management team. The journey going from a group of people with functional responsibilities to a high performing team with common mission and objectives has been achieved through excellent lead by Inthrface build on a strong theoretical background and fantastically executed exercises. I can only give my highest recommendation on using Inthrface in developing high performing management teams”

Henrik Asmussen
CEO, AstraZeneca Danmark

"Samarbejdet med Inthrface har givet os en ny ambitiøs og gennemarbejdet strategi, der er udviklet sammen med vores nærmeste samarbejdspartnere i virksomheden. Vi har samtidig fået etableret et stærkere og mere sammenhængende ledelsesteam som er godt rustet til at bidrage markant til LEO Pharmas fremadrettede udvikling. Vi har i processen nydt godt af Inthrfaces stærke og gennemprøvede koncepter, og jeg kan varmt anbefale Inthrface til alle som ønsker at løfte deres strategiske arbejde og samlede ledelsesindsats til nye højder."

Thomas Kongstad Petersen
Vice President of Global Clinical Operations, LEO Pharma

"Via udviklingsprocessen med Inthrface er vi blevet et egentligt ledelsesteam. Samtidig har vi bl.a. fået etableret værdier og en vision for organisationen, en revideret organisering af ledelsesteamet samt en konkret strategiplan for de kommende års arbejde. Jeg kan varmt anbefale Inthrface, der ledte os sikkert igennem processen via en klar plan, stærke faciliteringsevner og meget effektive værktøjer."

Anne K.L. Larsen
Klyngeleder, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA

“Inthrface er en meget professionel og kompetent samarbejdspartner. Vi kan trygt anbefale både Inthrface og LEGO® SERIOUS PLAY® metoden til andre virksomheder”

Gisle Bakken
Personaledirektør, AstraZeneca Norge

“We believe that using LEGO® as a tool to express oneself is a great concept. The method brought people to a common platform and greatly enhanced articulation of thoughts in a creative way”

Murali Iyer
CEO, Torm Shipping, India

“Inthrface fik på meget kort tid bibragt ledere og medarbejdere en forståelse af nødvendigheden af, at alle i organisationen har et ansvar for den attraktive arbejdsplads. Inthrface leverer et vel gennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Inthrface forstår på en udfordrende men empatisk måde at møde deltagerne, hvor de er, og på den måde skabe motivation og ejerskab for processerne. Resultaterne af indsatsen har været overbevisende, og sygefraværet er faldet med ca. 30%”

Carsten Frank
HR-chef, Københavns Socialforvaltning

“Inthrface cut no corners. They take pride in thorough preparations, detailed plans for deliveries and rigorous follow-up. You don’t partner up with Inthrface to get consultants that scratch your back. They take a no-nonsense approach, challenge you and poke your weak spots – but also recognizes and builds on your strengths. Inthrface has played a key role in improving the performance of several teams in AstraZeneca Nordic and in implementing the AstraZeneca Leadership Capability framework. They come with my highest recommendation.”

Rasmus Toft-Nielsen
HR Director, AstraZeneca

“KMD har med stor succes brugt Inthrface til vores årlige lederseminar. Tilbagemeldingerne fra alle deltagerne var, at seminaret var helt i top og i høj grad oversteg forventningerne. Jeg kan på baggrund af det yderst professionelle forløb både før, under og efter seminaret give mine bedste anbefalinger til Inthrface”

Charlotte Fredberg Schmidt
Områdedirektør, KMD

"Udover en fantastisk proces, hvor den dybe involvering og ejerskabet for strategien blev forankret i chefgruppen, gav LEGO® SERIOUS PLAY® værktøjet en stærk præsentation i øjenhøjde på lederworkshoppen. Jeg har den dag i dag vores fremtidsvision for Eltel Danmark stående på mit kontor, bygget i LEGO®”

Claus Metzsch Jensen
CEO, Eltel Networks Danmark

“Inthrface fik på meget kort tid bibragt alle 185 medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af organisationsændringerne. De fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Dette muliggjorde, at organisationen var operativ allerede to måneder efter, at Inthrface påbegyndte arbejdet med implementeringen – med et stort effektivitetsløft til følge”

Niels Christian Koefoed
Afdelingschef, Park og Vej, Gentofte Kommune