Organisationer skal være dynamiske og fleksible for at kunne navigere i en omverden, der konstant ændres af teknologi, økonomi, markeder, miljø, politik og trends. Heldigvis får du ved os strategiprocesser, der – med afsæt i virkeligheden lige nu – tager højde for alle benspænd, muligheder og interessenter, så I agilt kan udvikle, forfine eller revurdere strategien i fremtiden.

Tænk fremtiden og bliv handlekraftig

 

Mere end 200 gange har hele eller dele af danske og internationale virksomheder og organisationer haft strategiforløb, hvor vores LEGO® SERIOUS PLAY®-metode har blandt andet hjulpet med at svare på:

 • Hvordan udvikler vi strategier, der er skarpe og fokuserede uden at forsimple den virkelighed, vi agerer i?
 • Hvad indeholder den stærke og operationelle strategi?
 • Hvordan implementerer vi strategien i organisationen og i dagligdagen?

Proces med tillid, mod og nye indspark

 

I får en kombination af traditionelle og kreative metoder i praktiske forløb i de dele af organisationen, som I har brug for at få i spil. Metoderne er alle gennemprøvede, effektive og slipper fantasien løs på en seriøs måde og kommer fra den nyeste forskning i teorier om strategi og organisationsadfærd.

 

LÆS MERE »

Styrkerne i vores strategiudvikling er:

 • At tænke med hænderne udvider rummet for definitioner og løsninger af problemer.
 • Deltagernes individuelle og fælles kreativitet, overblik og samlede opbygning af viden bliver større.
 • Jeres økosystem og interessenter bliver kortlagt effektivt og konkret.
 • I kan gennemspille de udfordringer, fremtidsscenarier og trends, som påvirker jer på vejen til fremtidens ønskescenarie.
 • Når I undersøger scenarier gennem opbygning og analyse af jeres landskab, så ideudvikler og nytænker I.
 • Flere perspektiver kommer frem, da det er psykologisk trygt at fortælle historier og spørge ind til modellerne. Det giver tillid og skaber et rum, hvor alle historier er en del af det fælles billede.
content of processes - strategiudvikling

Vores grundlæggende strategiudviklingsmodel

Der er ikke to strategiforløb, der er ens. Til gengæld sætter vi altid metaforer, fortællinger og fantasi i spil, så deltagerne kommer i flow. Herunder kan du se et eksempel på en af vores grundlæggende modeller.

Tiderne er vejledende og afhænger af kompleksitet og niveauer i strategiudviklingen – og du kan få meget ud af hvert modul hver for sig. Derfor skræddersyr vi den model, som I får mest ud af og inden for de praktiske rammer, I har.

Vores grundlæggende model - strategiudvikling
Sign

Strategiudviklingsforløbets omfang og tid bliver målrettet det udbytte, I har brug for. Eksempelvis:

 • Mission, vision, værdier.
 • En ny eller revideret strategi.
 • Operationelle planer for en eksisterende strategi.
 • Must-win-battles og/eller fokusområder.
 • Scenarie-afprøvning og planlægning.
 • Gap-analyse og nødvendige tiltag.
 • Risikoanalyse og forebyggende aktiviteter.
 • Konkrete mål og delmål.
 • Udrulningsplaner for virksomhed, afdelinger, teams eller individer.
 • Input fra deltagerne på strategiske emner eller ønsker.
 • Indsigt i og aftaler om beslutningskriterier.

 

Uanset fokusset i det konkrete strategiforløb får I altid en fælles forståelse for jeres organisation, marked, interessenter og konkrete fremtidsønsker, inspiration til handling og et fælles sprog omkring udvikling.

Ekstra gear til kendte koncepter

Vores kreative metoder skaber også resultater med kendte koncepter, som I kan fokusere på eller supplere med, fx:

 

Strategizing  

PEST-analyse

Business Model Canvas

Lean Start-up Canvas 

SWOT-analyse

Porter’s 5 forces

3 Horizons of Innovation

Porter’s Value Chain

Udover en fantastisk proces, hvor den dybe involvering og ejerskabet for strategien blev forankret i chefgruppen, gav LEGO® SERIOUS PLAY® værktøjet en stærk præsentation i øjenhøjde på lederworkshoppen. Jeg har den dag i dag vores fremtidsvision for Eltel Danmark stående på mit kontor, bygget i LEGO®.

Claus Metzsch Jensen

CEO, Eltel Networks Denmark

Står du med et projekt om strategi eller med strategiske projekter?
Så lad os give dig inspiration til, hvordan du kan løse det.

Inthrface