TIPPER I MOD EFFEKTIVITET ELLER HYGGE?

Stærke virksomheder er også gode arbejdspladser. Jeres beslutninger, effektivitet og omdømme er i høj grad defineret af jeres kultur, værdier og sammenhængskraft. Alligevel oplever organisationer, at balancen kommer til at tippe til enten for meget struktur eller for meget kultur. I velmenende forsøg på at balancere vippen igen bliver der mere compliance, flere optimeringsprojekter, flere sociale aktiviteter og flere pulsmålinger med teamopfølgning. Det virker bare ikke – til sidst brækker vippen.

VI KALIBRERER BALANCEN IGEN

En organisation i intern balance skaber bedre resultater, har lavere sygefravær, tiltrækker flere attraktive ledere og gør medarbejderne mere stolte. Vi har værktøjer til at se på struktur – processer, kompetencer, organisering – og kultur – værdier, ledelse og samarbejde – uden at blive tabt i unødigt komplekse diskussioner.

Helhedskoncept

Skalérbart helhedskoncept

Få set på alle dele af jeres organisation uanset størrelse, diversitet af medarbejdergrupper og kompleksitet af jeres aktuelle udfordring.

Styrker og potentialer

Styrker og potentialer

Kom ud på den anden side med energi og virkelyst. Vi angriber jeres forbedringspotentiale ud fra de styrker og uforløste kræfter, som I allerede har.

Fælles erkendelse

Fælles erkendelse

Inddrag alle i den fælles definition af de sociale og operationelle kapaciteter og opnå fælles erkendelse og bliv i stand til at træffe beslutninger uden facilitering.  

Dét har andre kunder fået ud af vores forløb

Inthrface har sin store del af æren for de mange positive effekter af vores ambitiøse organisationsudviklingsforløb. Inthrface forstår på fornem vis at træde ud af den rene procesrolle og komme med konkrete og skarpe forslag, der har fremmet gode beslutninger og resultater. Vi giver Inthrface vores allerbedste anbefalinger.

Thorbjørn Fangel

Chef for Teknik og Miljøcenteret, Ringsted Kommune

Word cloud

Sådan udvikler vi dit forløb

Ligesom dig vil vi se resultater. Derfor specialbygger vi altid vores forløb i tæt dialog med jer.

Inthrface model - sådan udvikler vi dit forløb

Tag tyrene ved hornene i dag – den indledende dialog er uforpligtende.