I succesfulde virksomheder går ledere i takt – gør I?

Hverdagen på ledelsesgangene er ikke for sarte sjæle. Der skal træffes mange beslutninger, leves op til mange krav og varetages stort ansvar. Oveni oplever mange ledere udfordringer i deres samarbejde, hvor de fleste lederteams reelt kun er løse gruppedannelser mærket af interne konflikter og konkurrence. Lederteams ude af takt påvirker organisationen negativt: Det koster bundlinje, siver ned og skader arbejdsmiljø og til sidst mærker kunderne det også. Hvis du kan genkende bare tre af de følgende tegn jævnligt, er det tid til at få forstærkninger til lederteamet:

Påpeger hele tiden (små) fejl.

Mangler relationer indbyrdes.

Danner alliancer internt.

Skaber intet konkret output.

Angriber hinandens faglighed.

Endeløse møder uden resultat.

Overholder ikke aftalte deadlines.

Retfærdiggør kuldsejlede planer.

Overser eller taler ind over andre.

Betvivler andres dagsorden.

Nedtoner andres succes.

Afstand mellem team og organisation.

Kaster ansvar for fejl videre.

Mange diskussioner mellem teams.

Overanalyserer andres områder.

Hjælp lederteams til at fungere optimalt

Det er næsten umuligt at løse latente og ofte langvarige samarbejdsproblemer indefra. Der er for meget historie, for mange relationer og for fastgroede mønstre. Vi kommer udefra med friske øjne og får det uudtalte frem i lyset.

Facilitator

Erfaren i svær facilitering

Vi har i mange år arbejdet aktivt med lederteams på alle niveauer og i alle sektorer – og har hår på brystet til at håndtere svære situationer.

Skaber fundament

Skaber fundament

I får fælles strategier, roller, relationer og processer på plads undervejs – sammen. Det er det professionelle grundlag til varig succes.

Kvalitet

Kvalifikationer i ledelse

I afstemmer god ledelsesskik hos jer. Forløbene kan suppleres med at opkvalificere dele af eller hele lederteamet til ny adfærd.

Handshake

Jeg har haft en meget god oplevelse med den dedikerede og højt kvalificerede support, som jeg har modtaget fra Inthrface i udviklingen af ​​mit ledelsesteam. Rejsen fra en gruppe mennesker med funktionelt ansvar til et højtydende team med fælles mission og mål er opnået gennem fremragende facilitering af Inthrface baseret på en stærk teoretisk baggrund og fantastisk udførte øvelser. Jeg kan kun give min største anbefaling om at bruge Inthrface til at udvikle højtydende ledelsesteams.

Henrik Asmussen

CEO, AstraZeneca Danmark

5 svar på de hyppigste spørgsmål fra andre kunder

Kan jeres koncepter bruges af alle ledelsesteams?

Ja – vi arbejder på alle niveauer og på tværs af alle områder og skalerer og skræddersyr forløbet til jeres team.

Er det kun inspiration eller uddannelse?

Nej – vi laver en proces, der giver jer to ting: 1) Nye ting og måder at arbejde på, som I lærer og 2) Et nyt fundament, faktuelle planer, struktur, processer og samarbejde, som I udvikler.

 Er det ren teamudvikling?

Nej – det er meget mere. Vi ved, at der er mange faktorer, der gør et lederteam højt præsterende, så vi har en holistisk tilgang, hvor vi også taler strategi, struktur, processer og organisering m.v.

 Hvem giver dét input, som forløbet bliver designet efter?

Alle medlemmer af gruppen bliver hørt i for-analysen. Det er vigtigt for os, at alle kan sætte deres aftryk på, hvad der egentligt skal arbejdes med og ønsker at investere i at udvikle samarbejdet fra starten.

Hvordan holder vi fast i processen?

Det er et supervigtigt spørgsmål! Hver proces udmønter sig i en konkret plan og i dokumentation af den indsigt, der er opstået. I vil få individuelle og kollektive hjemmeopgaver tæt på praksis, så ændringerne bliver implementeret i det daglige samarbejde. På længere sigt følger vi, den overordnede leder og HR op. I vores forløb er der et tæt samarbejde med lederen af teamet, HR og os både i løbet af og efter de fokuserede udviklings-aktiviteter.

Sådan hjælper vi jer videre

Vi ved godt, at det er følsomt at tale om samarbejde i professionelle sammenhænge. Når du tager fat i os, så tager vi det alvorligt. Derfor griber vi opgaven struktureret an – her er forløbet, som du kan forvente at deltage i:

Inthrface model - Sådan hjælper vi jer videre

Få hul på bylden allerede nu!

Vi sparrer gerne om, hvordan I kan tackle en udfordring i lederteamet, og hvordan vi vil kunne hjælpe.