Er I bagud på point?

Kun 53% af danske virksomheder er innovative. Vi er faktisk bagud i Norden på nye eller markant forbedrede produkter, processer, markedsføring og organisation. Hvis du også har medarbejdere, der bliver skræmt, stivner eller får præstationsangst, når de hører om ”innovation”, så kan vi løsne op for jeres innovative potentiale. Innovation er at bruge kreative teknikker til at skabe idéer, der omsættes nye eller markant forbedrede løsninger, der giver værdi for kunden og organisationen. Idéerne kan være nye kombinationer og justeringer eller disruptive og radikalt forandre organisationen. Uanset hvilken form for innovation, der er behov for, så har I allerede innovative kompetencer i organistionen – de skal bare frem og i spil.

Vi har to basismodeller, der kan kombineres både indbyrdes og med strategi- , organisations- og teamudvikling og forandringsledelse:

Innovation på dagsordenen

På 6 – 8 timer undersøger vi: 

 • Hvad er innovation overordnet?
 • Hvad er innovation hos os?
 • Hvad kan vi gøre mere af for at fremme innovation?
 • Hvad forhindrer os i at være innovative?
 • Hvilke processer/rammer har vi for innovation?
 • Hvilket mindset og kompetencer har vi brug for?
 • Hvad gør vi så nu?

Strategisk innovation – 3 horisonter

På 1 – 2 dage undersøger vi: 

 • Intro: Hvad er innovation og de tre horisonter?
 • Hvilke beviser ser I på, at jeres nuværende system er under pres, viser dårlig tilpasning til nye betingelser, viden og samfundsmæssige krav, eller endda mislykkes? (Horisont 1).
 • Hvordan ville et fremtidigt system se ud, og hvilke værdier og normer ville understøtte det? Hvilke langsigtede tendenser driver i retning af disse ændringer? (Horisont 3).
 • Hvilke eksempler (fra hvor som helst i verden) kender du til, hvor elementer af det fremtidige system allerede eksisterer? (Horisont 3 i nuet).
 • Hvilke nyskabelser kender du til (overalt i verden), der kan være vækstpunkter for det fremtidige system? (Horisont 2).
 • Hvilken rolle vil Horisont 1 spille i fremtiden?

UDBYTTET VIL VÆRE:

 • Aha- oplevelsen af, at alle kan være innovative – også i det små.
 • Fælles billede af, hvad der skal til for at få flere værdifulde idéer.
 • Nye idéer, som I kan starte med at omsætte til løsninger og forbedringer i fremtiden.
 • Energi og entusiasme, fordi I allerede har gode elementer at bygge en fremtidssikret organisation på.

Innovation og kundeorientering med LEGO® SERIOUS PLAY® workshops

Gør innovation konkret 

I behøver ikke tage hul på alle dele af organisationens innovative kapacitet fra starten.
Vi har erfaring med, at innovationsworkshops fungerer godt også med afgrænset udvikling af eksempelvis:

 

Kompetencer  

Processer

Produkter/services 

Organisatorisk opbygning

Tag udgangspunkt i kunden

Al innovation tager udgangspunkt i, hvad I leverer til jeres kunder og hvordan I gør det bedst muligt. Derfor giver det god mening at dyrke de idéer og den udvikling, der kommer fra jeres kunders synsvinkel, mere i detaljer.
Vi kan hjælpe med de seks mest effektfulde elementer inden for kundeorientering:

1

Kend din kunde

Definér kundepersonaer, deres smerter og gevinster, så kundetyperne bliver konkrete for salg og support og I kan designe produkter og rejser, der stiller deres smerter og giver dem gevinst.

2

Kend dit marked

Analysér eksisterende eller nye markeders dynamikker, kulturer, opbygning, konkurrenter, de agenter som påvirker markedet og adgangsbarrierer. Dette gøres for at skabe succesfulde produktlanceringer eller gennembrud.

3

Kend dine produkter

Gennemgå din produktportefølje, så den giver værdi for kunden nu og så I sikrer, at den udvikler sig og tilpasses de trends, behov og ønsker, som kunden vil have i fremtiden.

4

Kend din operating model

Dyk ned i den overordnede struktur af jeres produktion og de arbejdsgange, organisering, roller og kompetencer, som er nødvendige for at levere nu og i fremtiden.

 

5

Kend din servicekultur

Undersøg de grundlæggende antagelser og opfattelser om service i jeres organisation for at justere og forstå, hvilket mindset og hvilken adfærd, der giver kunden den rette oplevelse.

6

Kend din kunderejse

Tag med i kundens fodspor og rejs igennem jeres digitale og fysiske touchpoints og de processer, der støtter det, kunden ser, hører og føler – i 3D.

Alle seks elementer kan kombineres i workshops om kundeorientering og med innovation, strategi, forandringsledelse og teamudvikling for at ramme jeres udfordring helt præcist.

Se hvordan én af vores tidligere kunder har brugt LEGO® SERIOUS PLAY® til at kortlægge deres proces.

Bring Danmark på omgangshøjde på innovative idéer og lad os give et bud på, hvordan vi kan løsne op for jeres innovative potentiale.