EKSEMPLER PÅ LEGO® SERIOUS PLAY® – KERNELEMENTERNE I LEGO® SERIOUS PLAY® ØVELSERNE

Vi har samlet en række eksempler på LEGO® SERIOUS PLAY® øvelser. Alle LEGO® SERIOUS PLAY® workshops er bygget op omkring følgende ramme:

  • Stil et spørgsmål.
  • Byg og give mening til en LEGO®-model.
  • Fortæl og del en historie LEGO®-modellen.
  • Stil spørgsmål og reflekter.

Dialogen omkring LEGO®-modellerne er fri og åben, og der er ingen forudbestemte svar. Derfor er der intet “rigtigt” eller “forkert” i rummet. Dette fremmer åbenhed, deltagelse, videndeling og samtidig åbnes der op for mere innovative udviklingsrelaterede løsninger, i et ”sikkert” miljø for deltagerne. På denne måde produceres mere konstruktive og effektive svar på de udfordringer teams og organisationer står overfor.

Alle LEGO® SERIOUS PLAY®-workshops består af en generel introduktion til LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. Dette efterfølges af såkaldte skills building-øvelser, der introducerer metodens hovedkoncepter. Skills building-øvelserne tjener yderligere det formål at få deltagerne i en tilstand af “flow,” hvorigennem læring, produktivitet og innovativ kapacitet højnes. I mere omfattende workshops bruges en række skræddersyede øvelser, der er tilpasset den konkrete organisatoriske og forretningsrelaterede kontekst. Nedenfor finder du nogle eksempler på LEGO® SERIOUS PLAY® øvelser, som vi hos Inthrface har brugt og videreudviklet i løbet af vores mange LSP-workshops.

VERDENS BEDSTE AND

Et af de mest kendte eksempler på LEGO® SERIOUS PLAY® øvelser er “Verdens Bedste And”. Andeøvelsen er en meget enkel, men uhyre effektiv øvelse. I den første del af øvelsen bliver deltagerne bedt om at bygge verdens bedste and ved hjælp af seks LEGO®-klodser. Hver deltager fortæller nu, hvad der gør netop deres and til verdens bedste and.

Herefter, bliver deltagerne bedt om at fjerne to klodser, hvormed de nu bygger verdens bedste and ved hjælp af blot fire LEGO®-klodser. Hver deltager fortæller endnu engang, hvad der gør deres and til den bedste i verden.

Ande-øvelsen formår simpelt og effektivt at få deltagerne igennem alle hovedelementerne i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden:

  • Konstruktion af videnUbevidst scanning af tidligere viden, billeder, oplevelser omkring ænder.
  • MetaforVerdens bedste and = yderligere mening end gengivet i den fysiske model.
  • Historiefortælling Sammensmeltning af konstrueret viden og metaforer til en større kommunikérbar sammenhæng.
  • Fantasi Evnen til at forestille noget nyt, svært eller kreativt = and med 4 klodser.

TÅRNET

“Tårnet” introducerer konkurrenceelementet, som et centralt aspekt af voksnes kreativitet og leg. Hver deltager bliver i denne øvelse bedt om at bygge det højeste tårn de kan med et begrænset antal LEGO®. klodser inden for en relativt kort tidsperiode.

For yderligere at stimulere kreativitet og byggeevner kan øvelsen ændres halvvejs, idet deltagerne nu bedes om også at gøre tårnet så stabilt som muligt. Dette tvinger deltageren til at genoverveje deres tårn ved hjælp af deres fantasi og konstruktionsevner.

Deltagerne bliver derefter bedt om at genopbygge tårnet for at udtrykke en relevant metafor. Det kan være en metafor for fremragende samarbejde, ledelse, kommunikation eller ethvert andet tema som organisationen eller virksomheden ønsker at arbejde med.

IDENTITETSØVELSER

LSP indeholder en række “identitetsøvelser,” hvor deltagerne tager udgangspunkt i konstruktioner af forskellige identitetsdimensioner, hvorfra de skaber sig et klarere billede af et team, en virksomhed eller en organisation. Alle deltagerne bliver bedt om at konstruere en model for, hvordan de ser identiteten af f.eks. organisationen. Derefter konstrueres et bud på, hvordan de tror andre mennesker ser organisationen, og endelig bygges identiteten af organisationen, når den er bedst.

Disse byggerier og de tilknyttede historier følges op af en gruppeøvelse, hvor de individuelle modeller bygges sammen til en kollektiv model, der udtrykker et fælles perspektiv på den organisatoriske identitet. Et mere detaljeret landskab kan nu bygges ved at tilføje agenter (alle eksterne og interne faktorer, der påvirker organisationen, virksomheden eller teamet) og forbindelser mellem agenter og identiteter. Dette LEGO®-landskab kan bruges til at udspille og afprøve strategiske scenarier og udlede konkrete løsninger på de udfordringer, som virksomheden eller organisationen står overfor.

Hvis du vil læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opbygge en stærk fælles strategi for din virksomhed eller organisation ved hjælp af LEGO® SERIOUS PLAY®, så klik her. Hvis du derimod leder efter en metode til at styrke dit team, kan du klikke her.

LEGO® SERIOUS PLAY® – fra to timer til flere dage.

Ovenstående var bare nogle eksempler på LEGO® SERIOUS PLAY® øvelser. Omfanget af en LEGO® SERIOUS PLAY® workshop kan variere fra et par timer til flere dage. Nogle organisationer bruger LEGO® SERIOUS PLAY® til en sjov og udfordrende halv dag, hvor de producerer nyttige, håndgribelige og innovative svar på konkrete organisatoriske eller forretningsrelaterede udfordringer. Andre virksomheder bruger LEGO® SERIOUS PLAY® som et bærende strategisk værktøj til at guide dem igennem forskellige længerevarende udviklingsprocesser.

HVAD ER LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) er en unik, kreativ og effektiv metode til at skabe udvikling. LSP kan bruges i næsten enhver udviklingsproces, hvad enten det drejer sig om organisationsudvikling, strategisk udvikling eller teambuilding. Hvis du vil have en mere generel introduktion til LSP-metoden, skal du klikke her.

HVORFOR BRUGE LEGO®?

LEGO® SERIOUS PLAY® blev udviklet med det formål at gøre kreativitet, inspiration og nytænkning til mere seriøse og effektive redskaber i virksomheder og organisationer. Brugen af LEGO®-klodserne er med til at fremme og udvikle effektiv historiefortælling gennem opbygning og deling af metaforer. Metaforerne og historierne bag dem formidler konkrete hverdagssituationer og udviklingsmuligheder på en måde, hvor kompleksiteten reduceres markant og værdifuld viden deles. På denne måde gør LSP det lettere og mere konstruktivt at håndtere de udfordringer som teams, virksomheder og organisationer står overfor. De konkrete udfordringer og/eller muligheder, som I står over for, lægges så at sige ”direkte på bordet.” LEGO® SERIOUS PLAY® har som procesredskab vist sig relevant, involverende og effektiv uanset om I er 4 eller 500 deltagere.

HVAD SIGER VORES KUNDER OM VORES LEGO® SERIOUS PLAY® WORKSHOPS?

Hos Inthrface har vi faciliteret mere end 1000 LEGO® SERIOUS PLAY® workshops rundt om i verden i løbet af det seneste ti år. Vi har derfor arbejdet med alle typer af mennesker og alle former for udviklingsprocesser. Vores erfaring er, at mange organisationer finder LEGO® SERIOUS PLAY® metoden attraktiv, fordi den hæver udviklingsprocesser til et nyt niveau ved at øge engagementet, kreativiteten og den innovative kapacitet i organisationen.

 “We believe that using LEGO® as a tool to express oneself is a great concept. The method brought people to a common platform and greatly enhanced articulation of thoughts in a creative way.”

Murali Iyer, CEO, Torm Shipping, India.

 

 “Inthrface is a very professional and competent collaborative partner. We can confidently recommend both Inthrface and the LEGO® SERIOUS PLAY® method for other companies.”

Gisle Bakken, Personnel Director, AstraZeneca, Norway.

Har du lyst til at få flere eksempler på LEGO® SERIOUS PLAY® øvelser, eller hvordan vi kan hjælpe jeres organisation, så kontakt os meget gerne. 

For mere information!

Hvis du gerne vil prøve LEGO® SERIOUS PLAY® metoden i din virksomhed eller organisation, så kontakt os for mere information via e-mail eller over telefonen: +45 70222664. Du kan også få mere information om vores forskellige LEGO ® SERIOUS PLAY® workshopformater her.

Det siger vores kunder

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® Serious Play® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA