DEN TEORETISKE RAMME BAG LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden blev udviklet i 1990’erne af professor Johan S. Roos og professor Bart Victor i forbindelse med deres søgen efter mere effektive metoder til håndtering af de stadig mere komplekse og udfordrende krav som erhvervslivet står overfor.

Metoden er teoretisk funderet og empirisk veldokumenteret som et redskab til at analysere de udfordringer og muligheder som medarbejdere, ledere og teams verden over møder i deres daglige arbejde. Gennem metoden eksternaliseres udfordringer og muligheder, da disse bogstaveligt talt bliver lagt på bordet via LEGO®-modeller. Dette medvirker, at kompleksiteten i udfordringerne og mulighederne reduceres, og de involverede parter får mulighed for at se det hele på en ny og mere overskuelig måde. Dette medvirker yderligere til, at der skabes nye kreative og nytænkende ideer og løsninger på virksomhedens udfordringer.

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er bygget op omkring et relativt simpelt antal elementer og regler. Hvis metoden faciliteres korrekt, kan den være effektiv for alle, der ønsker at skabe en mere tilgængelig, innovativ, kreativ og effektiv udviklingsproces.

Nedenfor beskriver vi kortfattet den teoretiske ramme bag enkelte LEGO® SERIOUS PLAY®-elementer:

HVAD ER ”SERIOUS PLAY?”

Mange vil måske hævde, at udtrykket “serious play” er en smule selvmodsigende, da leg ofte betragtes som en fritidsaktivitet, der ikke egner sig til at være en del af et reelt og seriøst arbejde. Imidlertid, er leg langt fra kun en useriøs aktivitet. Forskning viser, at “leg” har flere forretningsrelaterede fordele. Vi slapper af, når vi leger, og vores behov for kontrol løsnes op. Dette giver plads til fantasi, så vi bedre kan forestille os nye løsninger og se os selv i nye situationer, ligesom leg forbedrer vores evne til at udvikle relationer. Litteraturen og forskningen bag konceptet ”serious play” konkluderer, at leg altid tjener et formål, og af den grund bliver formålet, målsætningerne og/eller målene for den organisation eller virksomhed, der arbejdes med, de vigtigste komponenter i brugen af LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden som et udviklingsværktøj.

I 2004 definerede Johan Roos og hans kolleger ”serious play” som en aktivitet …that draws on the imagination, integrates cognitive, social and emotional dimensions of experience and intentionally brings the emergent benefits of play to bear on organizational challenges” [1].

FLOW OG LEGO® SERIOUS PLAY® METODEN

En anden dimension af LEGO® SERIOUS PLAY® er dens egenskab til at generere “flow.” Dette sker, når folk bliver fuldkommen involveret i en aktivitet: De bliver energiske, fokuserede og nyder det, de laver. LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden kan aktivere denne oplevelse af flow, hvilket gør den meget effektiv og brugbar i arbejdssituationer.

HISTORIEFORTÆLLING OG METAFORER – EN VIGTIGT DEL AF LEGO® SERIOUS PLAY® METODEN

Historiefortælling og metaforer er vigtige dimensioner af leg og af LEGO® SERIOUS PLAY®. I virksomheder og organisationer spiller historier også en vigtig rolle. De bidrager til produktionen, forståelsen og transformationen af værdier, missioner og visioner i organisationer. For eksempel, kan de fleste strategier også ses som en form for historiefortællinger.

Metaforer gør historiefortællingen mere levende og farverig. Metaforer er figurativ tale, der beskriver en ting gennem en anden, for at hjælpe med at afklare og forklare begreber og situationer. Kommunikationen på en arbejdsplads er ofte fyldt med metaforer, fordi disse er med til at skabe og øge en fælles forståelse.

FORBINDELSEN TIL PSYKOLOGI OG ADFÆRDSVIDENSKAB

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden bygger på to komplementære læringsteorier, konstruktivisme og konstruktionisme. I henhold til konstruktivisme (udviklet af Jean Piaget) producerer vi viden og meninger, baseret på det vi oplever, og den måde vi aktivt interagerer med omverdenen fra barnsben til voksenalderen. Konstruktionismen (udviklet af Seymour Papert) fokuserer på, hvordan enkeltpersoner lærer. Konstruktionismen erkender yderligere, at når vi skal lære noget, drager vi fordel af at konstruere både mentale og fysiske modeller af det, vi oplever. Vi lærer derfor mere effektivt, når vi bruger vores hænder, da det er en effektiv og aktiv måde at tilskynde læring.

Alle LEGO®-materialer udnytter grundelementerne i disse læringsteorier, og det samme gør LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden. Når man ”leger seriøst,” så skaber man abstrakte ideer på en mere konkret, visuel og håndgribelig måde.

FANTASI OG LEGO® SERIOUS PLAY®-METODEN

Ordet “fantasi” har mange forskellige kulturelle og sproglige dimensioner. Fælles for dem alle er, at mennesker har en unik evne til at visualisere billeder i deres hoveder. Litteraturen og forskningen, der fokuserer på den menneskelige fantasi, beskriver tre typer af fantasi:

 

  • Beskrivende fantasi

Bruges ofte til at beskrive en kompleks og forvirrende verden “derude” i mere simple vendinger. I forretningslivet bruges den for eksempel til forenkling af værdikæder, hierarkier og flowdiagrammer. Udsagnet: ”Sådan er det” antyder, at nogen har gjort brug af deres beskrivende fantasi.

 

  • Kreativ fantasi

Giver os mulighed for at se, hvad der ikke er der. Den handler om at se nye muligheder ved at kombinere, ændre eller transformere objekter og koncepter. Vi bruger den kreative fantasi til at uddybe og forklare begreber, muligheder og udfordringer. ”Tænk ud af boksen” er en talemåde, der ofte bruges til at tilskynde den kreativ fantasi.

 

  • Kritisk fantasi

Adskiller sig markant fra de andre fantasityper og kan være særdeles udfordrende. Denne type fantasi afviser, ophæver, modsiger og endda ødelægger følelsen af de fremskridt, der kommer fra den beskrivende og den kreative fantasi. Sarkasme, ironi og parodi viser den kritiske fantasi, og i forretningssituationer skal dette håndteres med stor omhu.

 

LSP-udtrykket ”strategisk fantasi” er en proces, der opstår via det komplekse samspil mellem de tre forskellige fantasi-typer.

Ofte udtrykkes det, at ledelsen ”faldt i søvn ved rattet” (metafor), i omtalen af en mislykket organisation eller virksomhed. En anden måde at udtrykke dette problem på kunne være at sige, at medarbejderne i organisationen eller virksomheden ikke var motiverede nok eller fik lov til at bruge deres fantasi tilstrækkeligt. Når ledelsen i en organisation overser en ny konkurrent, går glip af ny teknologi eller ignorerer en fusion, kan det være fordi, de ikke har brugt deres fantasi tilfredsstillende. LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er designet til at frigive og tilskynde den menneskelige fantasis fulde potentiale mhp. at øge chancerne for succes.

KVALIFICERET FACILITERING ER ESSENSIELT, HVIS BRUGEN AF LEGO® SERIOUS PLAY® SKAL LYKKES

En vigtig succesfaktor for workshops, der bruger LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden, er kompetent procesfacilitering. Hvis du blot kaster en bunke LEGO®-klodser på bordet og beder deltagerne om at engagere sig i processen, risikere du, at du får et dårligt resultat ud af processen. Som grundlæggerne af både ”serious play”-konceptet og LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden understregede i deres artikel fra 2018, How it All began: The Origins of LEGO® SERIOUS PLAY® [2]: “The proces is very delicate.” Facilitatorene er nødt til at skabe den nødvendige fornemmelse af psykologisk sikkerhed, engagement og gruppesamhørighed, hvilket betyder, at de skal være dygtige og have udbredt kendskab til metoden.

Konsulenterne hos Inthrface har faciliteret over 1000 LSP-workshops og hjulpet hundreder af interne og eksterne konsulenter med at blive dygtige facilitatorer. Desuden samarbejder Inthrface med den ene af LEGO® SERIOUS PLAY®-metodens grundlæggere, Professor Johan S. Roos.

Hvis du selv ønsker at blive certificeret LSP-facilitator – så læs mere her.

 

[1] Roos, J, Victor, B. og M. Statler, 2004, ‘Leger alvorligt med strategi’, Langtidsplanlægning, 37 (6): 549-568. DOI: 10.1016 / j.lrp.2004.09.005.

[2] Roos, J. og Victor, B. (2018), “How It All Began: The Origins Of LEGO® SERIOUS PLAY®”, International Journal of Management and Applied Research, Vol. 5, nr. 4, s. 326-343. https://doi.org/10.18646/2056.54.18-025

For mere information!

Hvis du gerne vil prøve LSP-metoden i din virksomhed eller organisation, kan du kontakte os for yderligere information via e-mail eller over telefonen: 70 22 26 64. Du kan også få mere information om vores LSP-workshops her.

Du kan desuden selv blive certificeret facilitator i LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden. Dette giver dig mulighed for at facilitere LSP-udviklingsprocesser i din organisation eller virksomhed. Inthrface kører flere all-inclusive-kurser i samarbejde med LEGOLAND® resorts rundt om i hele verden hvert år. Du kan læse mere om vores kurser her eller kontakte os direkte via e-mail.

Det siger vores kunder

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® Serious Play® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA