STRATEGIUDVIKLING – HVORFOR ANVENDE LEGO® SERIOUS PLAY®?

Strategiudvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), er en af kerneprocesserne i hele LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. Fremgangsmåden kaldes også for LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Strategy. Denne proces er en gennemprøvet, nytænkende, kreativ og effektiv måde, hvormed organisationer og virksomheder kan udvikle, forfine eller revurdere deres strategi.

Alle LEGO® SERIOUS PLAY® processer er designet til at blive brugt i grupper og fokuserer på et relativt lille antal kernekoncepter. Disse kerneprocesser kan sammensættes, så de passer til behovet i netop din virksomhed eller organisation. Du kan læse en mere gennemgående introduktion til LSP-metoden her. Eller du kan finde ud af, hvordan du kan styrke dit team gennem LEGO® SERIOUS PLAY® her.

HVORDAN PASSER LEGO® SERIOUS PLAY® OG STRATEGI SAMMEN?

Når du anvender LEGO® SERIOUS PLAY® til strategiudvikling, bygger du strategiske scenarier og overvejelser ind i et omfattende LEGO®-landskab bestående af LEGO®-modeller. Landskabet bliver bragt til live gennem historiefortælling og brugen af stærke metaforer, der skaber en fælles forståelse for de strategiske muligheder og udfordringer, som din organisation eller virksomhed står overfor. Visualiseringen og ikke mindst eksternaliseringen af de strategiske muligheder og udfordringer, gør det muligt at uddrage konkrete og direkte implementérbare løsninger fra landskabet. LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Strategy fokuserer derved på det, der er relevant her og nu, samt hvordan I helt konkret kan skabe en strategi for jeres fremtid sammen.

STRATEGIUDVIKLING MED LEGO® SERIOUS PLAY® – ”TÆNK MED DINE HÆNDER”

LEGO® SERIOUS PLAY® bygger på konceptet at ”tænke med sine hænder.” Når du bruger, bygger og leger med dine hænder, stimulerer du de forskellige intelligenser og fantasityper i din hjerne. Når vi bruger vores hænder, så udvider vi det rum, hvor definitioner og løsninger af problemer opdages, og når ideer sidder fast i din hjerne, kan dine hænder hjælpe dig med at få dem ud.

En “dialog” mellem din hjerne og dine hænder forbedrer derved din kreativitet, dit overblik og din samlede opbygning af viden. Det er et veldokumenteret faktum, at læring går hurtigere og forankres bedre, når du inkluderer dine hænder i processen. Når du samtidig undersøger scenarier gennem opbygning og analyse af dit LEGO®-landskab, gør du det muligt at ideudvikle og nytænke helt uden at skulle bekymre dig om konsekvenserne heraf. Alt i alt er LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Strategy en fantasifuld, seriøs og effektiv måde at udvikle en fælles og stærk strategi for din virksomhed eller organisation.

HVAD SIGER VORES KUNDER OM STRATEGIUDVIKLING MED LEGO® SERIOUS PLAY®?

”Foruden en fantastisk proces, hvor både engagement og ejerskab for strategien blev forankret i ledelsen, leverede værktøjet (LEGO® SERIOUS PLAY®) en stærk præsentation på lederworkshopen. Den dag i dag har jeg stadig vores fremtidsvision for Eltel Denmark stående på mit kontor, bygget i LEGO® ”

Claus Metzsch Jensen, CEO, Eltel Networks, Danmark.

 

HVAD INDHOLDER EN LEGO® SERIOUS PLAY® STRATEGIWORKSHOP?

Der er ikke to LEGO® SERIOUS PLAY® strategiudviklingsworkshops, der ens. Der er dog nogle kernekoncepter, der som udgangsppunkt er involveret i enhver LEGO® SERIOUS PLAY®-strategiworkshop. Disse er følgende:

 

1. LEGO® SERIOUS PLAY® Skills-building:

I denne fase får deltagerne kendskab til metoden. Vi arbejder med de grundlæggende LSP-elementer såsom konstruktion, metaforer, historiefortælling og fantasi. Dette gøres gennem byggeøvelser med det formål, at deltagerne kommer i “flow”. Flow er en tilstand, hvor deltagerne er fuldstændig fokuserede på og engagerede i processen, ligesom deres læring er optimal.

 

2. Konstruktion af den organisatoriske identitet

Opbygningen af den organisatoriske identitet består af tre identitetskonstruktioner: kerneidentiteten, ønskeidentiteten og den eksterne identitet. Hver deltager konstruerer en model, der udtrykker deres personlige syn på de forskellige dele af virksomheden eller organisationens identitet. Efterfølgende bruges disse individuelle modeller til at opbygge organisationens eller virksomhedens fælles identitet.

Kerneidentiteten:

Kerneidentiteten udgør det syn hver enkelt deltager har på organisationen eller virksomheden. Den inkluderer de følelsesmæssige, kulturelle og psykologiske elementer, samt de mere åbenlyse elementer som eksempelvis organisationens eller virksomhedens struktur. Den indeholder desuden den værdi som virksomheden eller organisationen skaber og besvarer spørgsmålene: “Hvorfor er vi her?” og “hvad gør os unikke?”

Ønskeidentiteten:

Ønskeidentiteten er illustrationen af virksomheden eller organisationen, når den fremstår allerbedst. Denne identitetskonstruktion illustrerer, hvordan virksomheden eller organisationen vil se ud, når den er blevet til alt det som både ledere og medarbejdere ønsker, at den skal blive til.

Den eksterne identitet:

Den eksterne identitet afspejler, hvordan deltagerne tror, at den eksterne verden opfatter organisationen eller virksomheden med hensyn til både dennes styrker og svagheder.

 

3. Visualisering af forretningslandskabet

For at kunne udvikle den helt rigtige strategi, er det vigtigt at være opmærksom på landskabet, hvori virksomheden eller organisationen befinder sig. I denne del af workshoppen, visualiserer deltagerne dette komplekse landskab, ved blandt andet at definere ”agenter,” som er de faktorer, der kan have en direkte eller indirekte indflydelse på organisationen eller virksomheden i enten en negativ eller en positiv forstand. Agenterne kan være både indlysende, som eksempelvis en større kunde eller en partner, men de kan også være mere subtile, i form af eksempelvis fysiske eller psykiske dimensioner. Ved at bygge agenter og placere dem i et LEGO®-landskab, der visualiserer det faktiske landskab virksomheden eller organisationen befinder sig i, kan deltagerne i fællesskab konstruere en fælles forståelse af deres omkringliggende landskab og indvirkningerne herfra.

 

4. Forbindelser i landskabet

I denne del af workshoppen bliver deltagerne bedt om at fokusere på den dynamiske struktur i deres landskab ved at overveje typen, placeringen og karakteren af de netværksforbindelser, der styrer landskabet. Forbindelserne bygges i LEGO® og gøres levende gennem historiefortælling og metaforer. Alle elementer i landskabet kan forbindes med hinanden.

Denne del af processen gør det muligt for deltagerne at være opmærksomme på og pleje de vigtigste interaktioner, der påvirker virksomhedens succes og dermed bliver en integreret del af Real Time-strategien.

 

5. Hændelser i landskabet

Pludselige ændringer – positive som negative – er en naturlig del af ethvert virksomhedslandskab. Ændringer forekommer, når landskabets agenter interagerer, eller den organisatoriske identitet udvikler sig. En lille ændring kan gøre en stor forskel. Det er vanskeligt at forudsige disse ændringer, men ved at fremføre potentielle ændringer og scenarier i det opbyggede LEGO®-landskab, forbereder deltagerne sig på at håndtere både forventede og uventede ændringer på en konstruktiv måde.

Den måde, hvorpå ændringer påvirker landskabet, analyseres derefter, og virkningerne og konsekvenserne af denne analyse skitseres. Baseret på analysen kan direkte implementérbare løsninger og handlinger besluttes.

 

6. Opsamling via ”Simple Guiding Principles”

Denne del af processen hjælper deltagerne til at identificere enkelte principper, der kan hjælpe med at styre og guide deres beslutninger, handlinger og adfærd, når de implementerer deres strategi. Disse principper er hverken regler eller instruktioner, men derimod principper om, hvordan der kan træffes beslutninger, hvad der skal fokuseres på, og hvordan der skal handles. Principperne stammer fra den kollektive dialog mellem deltagerne og er baseret på deres fælles identitet, værdier og ambitioner.

Simple Guiding Principles kan ikke overføres direkte fra en organisation eller virksomhed til et anden, da de består af klare organisationsspecifikke principper.

Simple Guiding Principles omslutter i deres kondenserede og forenklede form al den erfaring, viden og visdom, som deltagerne samlet set bidrager deres organisation eller virksomhed med. Simple Guiding Principles bidrager dermed til at tage beslutninger, især når uventede ændringer opstår.

 

7. Udarbejdelse af en konkret strategiplan

Den oprindelige tanke bag LEGO® SERIOUS PLAY® som strategiudviklingsværktøj var, at virksomheder og organisationer kontinuerligt skulle bruge og opdatere deres landskab, samt udleve scenarier og finde løsninger på deres strategiske spørgsmål og udfordringer direkte i deres LEGO®-landskab.

De fleste organisationer og virksomheder vil dog gerne have en strategi på papir for bedre at kunne dele indsigterne internt i organisationen eller virksomheden. I denne afsluttende del af workshoppen, uddyber deltagerne den omfattende LSP-analyse, som de har konstrueret og diskuteret. Herefter, hjælper vi dem med at opsummere vigtige beskrivelser og indsigter, ligesom vi i fællesskab udvikler en konkret handlingsplan. Strategy mapping eller andre relevante værktøjer kan bruges til denne del af workshoppen.

For mere information!

Hvis du gerne vil prøve LEGO® SERIOUS PLAY® til strategiudvikling i din virksomhed eller organisation, kan du kontakte os for yderligere information via e-mail eller på telefon: +45 70 22 26 64.

Du kan også læse mere om vores arbejde med metoden her.

Vi samarbejder med flere LEGOLAND® resorts verden over, hvorfor det er muligt for dig at afholde din strategisession i de perfekte LEGO® omgivelser på LEGOLAND® resorts i Danmark, England eller USA.

Det siger vores kunder

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® Serious Play® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA