TEAMUDVIKLING – HVORFOR ANVENDE LEGO® SERIOUS PLAY®?

Teamudvikling kan være en stor udfordring. At udvikle en gruppe til et højtydende team kræver en særlig tilgang. I mange organisationer og virksomheder, fungerer teams ofte mere som løst sammensatte grupper af personer, der er kendetegnet ved manglende samarbejde og videndeling.

De effektive LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) processer og redskaber kan hjælpe jer med at udvikle jeres teams via teambuilding, teamudvikling og teamwork sammensat til en motiverende og struktureret udviklingsproces.

Få en introduktion til LSP og effektiviteten af værktøjet her. Eller find ud af, hvordan du kan bruge metoden til at opbygge en strategi for din virksomhed eller organisation her.

HVORDAN BRUGES LEGO® SERIOUS PLAY® TIL AT UDVIKLE HØJTYDENDE TEAMS?

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden udvikler grupper til højtydende og velfungerende teams gennem en proces, vi kalder Real Time Identity for the Team. Denne proces gør det muligt for alle teams at opbygge en strategi til at realisere deres fulde potentiale både som individuelle teammedlemmer og i det samlede team.

Gennem en proces med strukturerede øvelser, bruger teammedlemmer LEGO® til aktivt at konstruere en række mulige udviklingsområder for deres team. Denne proces, giver hvert teammedlem mulighed for at udforske, udfordre og bedre forstå de individuelle identiteter og deres roller i teamet. Derved øges vidensniveauet og sammenhængskraften i teamet.

Deltagerne etablerer herefter et omfattende videnslandskab bestående af LEGO® klodser. Landskabet bliver levende gennem historiefortælling og brugen af stærke metaforer, der skaber en fælles og dybdegående forståelse af de muligheder og udfordringer, teamet står overfor.

HVAD ER RESULTATET AF EN LEGO® SERIOUS PLAY® TEAMUDVIKLINGSWORKSHOP?

En LEGO® SERIOUS PLAY® teamudviklingsworkshop skaber et fælles sprog og en vision for teamet. Samtidig styrkes båndet mellem de individuelle teammedlemmer. Processen identificerer yderligere de vigtigste udfordringer og hjælper derved teamet til at etablere en handleplan for, hvordan man øger effektiviteten på teamniveau såvel som på det individuelle niveau. Et sæt overordnede arbejdsprincipper for teamet er ligeledes en vigtig del af resultatet.

INDHOLDET I EN LEGO® SERIOUS PLAY® TEAMUDVIKLINGSWORKSHOP

Ligesom der aldrig er to virksomheder, organisationer, teams eller personer der er helt ens, er der heller aldrig to LEGO® SERIOUS PLAY®-workshops der er helt ens. Hos Inthrface, designer og leverer vi skræddersyede workshops, tilpasset din unikke organisatoriske kontekst. Vores LEGO® SERIOUS PLAY® teamudviklingsworkshops består dog som udgangspunkt af følgende syv faser:

 

1. Opbygning af færdigheder i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Denne fase giver deltagerne kendskab til LSP-metoden. Vi arbejder med de grundlæggende LSP-elementer som konstruktion, metaforer, historiefortælling og fantasi. Dette gøres gennem praktiske teamudviklingsøvelser med det formål at få deltagerne i “flow.” Flow er en tilstand, hvor deltagerne er fuldstændig fokuserede, energiske og engagerede, hvilket gør deres læring optimal. Kombinationen af at bruge din hjerne, din fantasi og dine hænder fremmer denne oplevelsen af ”flow,” hvilket kan gøre arbejdsrelaterede udviklingsprocesser meget mere effektive.

 

2. Opbygning af identitetsmodeller

Hvert enkelt teammedlem bringer forskellige nuancer og aspekter af sig selv i spil i teamet. For at kunne videreudvikle et team, er det vigtigt at få et klart og fælles billede af de individuelle medlemmer, der udgør teamet. LSP stimulerer denne proces ved at få deltagerne til at bygge tre forskellige dimensioner af dem selv (deres identitet i teamet):

Kerneidentiteten:

Udgør det unikke bidrag, som hvert teammedlem tilfører teamet. Dette gælder bl.a. værdier, kompetencer, erfaring, m.v.

Den eksterne identitet:

Er de egenskaber ved teammedlemmet, som andre mennesker ser, oplever og interagerer med.

Ønskeidentiteten:

Udgør de sider af teammedlemmet, der kan være gavnlige for teamet – men som endnu ikke er blevet delt med de andre i teamet.

Ved at opbygge de forskellige dele af den individuelle identitet i LEGO® og give modellerne liv ved hjælp af metaforer og historiefortællinger, forbedrer LSP-metoden kommunikationen og den fælles teamforståelse blandt teamets medlemmer.

 

3. Identificering af Team Life

Team Life er “ånden i teamet.” Det er følelsen af, hvordan teamet fungerer med fokus på, hvordan teamet opfører sig og håndterer deres funktioner og opgaver lige nu.

I denne del af processen, konstruerer deltagerne forskellige metaforer, der udtrykker de dele af deres Team Life, der betyder mest for dem. Gennem dialog, historier og bevægelse af LEGO®-modellerne, udvikler teamet en fælles forståelse af, hvad der fungerer godt, og hvad der skal ændres på, for at gøre teamet endnu bedre.

 

4. Landskab og forbindelser

Gennem placering af Team Life-modellerne på bordet, skaber teamet en fælles historie om, hvordan teamet handler og agerer. Derudover placerer teammedlemmerne sig selv (deres samlede identitetsmodel bestående af de tre forskellige dimensioner af dem selv) i forhold til dele af de fælles Team Life-modeller. Forbindelserne mellem f.eks. to teammedlemmer eller et teammedlem og en Team Life model, bliver herefter bygget i LEGO®, og historien bag forbindelsernes karakter og udformning forklares.

 

5. Udforsk begivenheder & test scenarier

Deltagerne udspiller nu tidligere teamhændelser i LEGO®-landskabet og fortæller om konsekvenserne og resultaterne heraf. Formålet med dette er at finde mønstre af forældede teamvaner, samt at identificere gode og værdifulde teamvaner.

Deltagerne udspiller og diskuterer ligeledes fremtidige scenarier. I den forbindelse, lægges der særlig vægt på den mulige indflydelse, som disse scenarier vil have på deres Team Life og landskabets forbindelser. Ud fra disse scenarier skitseres og diskuteres mulige handlinger. Dette fører til en endelig beslutning om, hvilke konkrete handlinger, der skal iværksættes for at understøtte teamets udvikling i fremtiden.

 

6. Udled Team Wisdom

I denne del af processen, skal de underliggende årsager til teamets nuværende handlings- og reaktionsmønstre, samt de fremtidige intentioner for teamet frem i lyset og forankres i teamet. Dette sker ved at udlede “Team Wisdom” fra det fælles LEGO®-landskab. Team Wisdom består af de vaner og uskrevne regler for, hvordan man handler og agerer i teamet. Team Wisdom kommer bl.a. til udtryk via de rutiner og mønstre, som bidrager til at skabe kulturen i teamet – i positiv såvel som negativ forstand.

Team Wisdom fortæller jer ikke nøjagtigt, hvad teamet skal gøre, men guider jer til at identificere de vigtigste indsatsområder, samt hvordan disse kan håndteres. Ved at gennemspille konkrete scenarier fra fortiden og nutiden får workshopdeltagerne indsigt i, hvordan de opfører sig individuelt og som team, samt hvordan de burde opføre sig i fremtiden for at forbedre deres teamsamarbejde. Denne indsigt kan føre til formuleringen af et sæt principper, der vil guide teamet i deres fremtidige handlinger og beslutninger.

 

7. Handlinger for både teamet og teammedlemmerne

Baseret på øvelserne og den viden, der er opnået gennem processen, udformer deltagerne nu konkrete handleplaner for både teamet og for de enkelte teammedlemmer. Disse handleplaner vil hjælpe teamet med at udvikle og skabe grundlaget for et velfungerende team i fremtiden.

Hvis du ønsker at kombinere en teamudviklingsproces med at få lagt en konkret strategi for teamet, organisationen eller din virksomhed, kan det være relevant at anvende elementer fra vores LEGO® SERIOUS PLAY® strategikoncept i samspil med teamudviklingsprocessen. Se mere om hvordan man kan bruge LEGO® SERIOUS PLAY® til strategiudvikling her.

For mere information om LEGO® SERIOUS PLAY® teamudvikling!

Hvis du gerne vil prøve LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden til teamudvikling i din virksomhed eller organisation, kan du kontakte os for yderligere information via e-mail eller telefon: +45 7022 2664. Du kan også få mere information om vores LSP-workshops her.

Vi samarbejder med flere LEGOLAND® resorts verden over, hvorfor det er muligt for dig at afholde din næste teamudviklingsproces i de perfekte LEGO® omgivelser på LEGOLAND® resorts i Danmark, England eller USA.

Det siger vores kunder

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® Serious Play® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA