Strategiudvikling

Strategiudvikling

Vi lever i en verden, hvor teknologi, økonomi, markeder, politik mv. konstant ændrer betingelserne for organisationers udvikling. Det stiller store krav til moderne virksomheder om at være dynamiske og fleksible – og det betyder, at forretningsstrategier løbende skal justeres og tilpasses en ny virkelighed.

LEGO Serious Play

Organisationsudvikling

Stærke virksomheder er også gode arbejdspladser. Virksomheders effektivitet og omdømme er i høj grad defineret af deres kultur, værdier og sammenhængskraft.

Change consultants

Lederudvikling

Alle ledere er individer med individuelle styrker og svagheder. Det lyder indlysende, men det er desværre ikke altid udgangspunktet for mange af de standardiserede lederudviklingsforløb, der udbydes af konsulenter og coaches. Hos Inthrface er det anderledes!

Change consultants

Ledelsesteams

Et højtpræsterende ledelsesteam er alfa og omega for en succesfuld virksomhed. Mange ledere oplever imidlertid udfordringer i deres samarbejde, der kan have negative konsekvenser for organisationens performance og arbejdsmiljø.

Change consultants

Medarbejderteams

Et velfungerende medarbejderteam giver gladere og mere tilfredse medarbejdere, hvilket giver større effektivitet og produktivitet.

Change consultants

Ressource- og effektivitetsforløb

Fokus på effektivitet i virksomheder opleves ofte negativt og associeres med tanker om nedskæring og rationaliseringer. Men sådan behøver det ikke at være.

Det siger vores kunder

“I have had a very good experience with the dedicated and highly qualified support I have received from Inthrface in developing my management team. The journey going from a group of people with functional responsibilities to a high performing team with common mission and objectives has been achieved through excellent lead by Inthrface build on a strong theoretical background and fantastically executed exercises. I can only give my highest recommendation on using Inthrface in developing high performing management teams”

Henrik Asmussen
CEO, AstraZeneca Danmark

"Samarbejdet med Inthrface har givet os en ny ambitiøs og gennemarbejdet strategi, der er udviklet sammen med vores nærmeste samarbejdspartnere i virksomheden. Vi har samtidig fået etableret et stærkere og mere sammenhængende ledelsesteam som er godt rustet til at bidrage markant til LEO Pharmas fremadrettede udvikling. Vi har i processen nydt godt af Inthrfaces stærke og gennemprøvede koncepter, og jeg kan varmt anbefale Inthrface til alle som ønsker at løfte deres strategiske arbejde og samlede ledelsesindsats til nye højder."

Thomas Kongstad Petersen
Vice President of Global Clinical Operations, LEO Pharma

"Via udviklingsprocessen med Inthrface er vi blevet et egentligt ledelsesteam. Samtidig har vi bl.a. fået etableret værdier og en vision for organisationen, en revideret organisering af ledelsesteamet samt en konkret strategiplan for de kommende års arbejde. Jeg kan varmt anbefale Inthrface, der ledte os sikkert igennem processen via en klar plan, stærke faciliteringsevner og meget effektive værktøjer."

Anne K.L. Larsen
Klyngeleder, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

“I recently had the pleasure of attending Inthrface’s LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator training. I was blown away by the training, the facilitators knowledge, and just how versatile this tool can be. Don’t be fooled into thinking this is simply a fun icebreaker technique. You’ll uncover real-time insights into your strategy, your organization, and even your own personal identity. I highly recommend it!”

Clark Sweat
Chief Revenue Officer, Children’s Miracle Network Hospitals, USA

“Inthrface er en meget professionel og kompetent samarbejdspartner. Vi kan trygt anbefale både Inthrface og LEGO® SERIOUS PLAY® metoden til andre virksomheder”

Gisle Bakken
Personaledirektør, AstraZeneca Norge

“We believe that using LEGO® as a tool to express oneself is a great concept. The method brought people to a common platform and greatly enhanced articulation of thoughts in a creative way”

Murali Iyer
CEO, Torm Shipping, India

“Inthrface fik på meget kort tid bibragt ledere og medarbejdere en forståelse af nødvendigheden af, at alle i organisationen har et ansvar for den attraktive arbejdsplads. Inthrface leverer et vel gennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. Inthrface forstår på en udfordrende men empatisk måde at møde deltagerne, hvor de er, og på den måde skabe motivation og ejerskab for processerne. Resultaterne af indsatsen har været overbevisende, og sygefraværet er faldet med ca. 30%”

Carsten Frank
HR-chef, Københavns Socialforvaltning

“Inthrface cut no corners. They take pride in thorough preparations, detailed plans for deliveries and rigorous follow-up. You don’t partner up with Inthrface to get consultants that scratch your back. They take a no-nonsense approach, challenge you and poke your weak spots – but also recognizes and builds on your strengths. Inthrface has played a key role in improving the performance of several teams in AstraZeneca Nordic and in implementing the AstraZeneca Leadership Capability framework. They come with my highest recommendation.”

Rasmus Toft-Nielsen
HR Director, AstraZeneca

“KMD har med stor succes brugt Inthrface til vores årlige lederseminar. Tilbagemeldingerne fra alle deltagerne var, at seminaret var helt i top og i høj grad oversteg forventningerne. Jeg kan på baggrund af det yderst professionelle forløb både før, under og efter seminaret give mine bedste anbefalinger til Inthrface”

Charlotte Fredberg Schmidt
Områdedirektør, KMD

"Udover en fantastisk proces, hvor den dybe involvering og ejerskabet for strategien blev forankret i chefgruppen, gav LEGO® SERIOUS PLAY® værktøjet en stærk præsentation i øjenhøjde på lederworkshoppen. Jeg har den dag i dag vores fremtidsvision for Eltel Danmark stående på mit kontor, bygget i LEGO®”

Claus Metzsch Jensen
CEO, Eltel Networks Danmark

“Inthrface fik på meget kort tid bibragt alle 185 medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af organisationsændringerne. De fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Dette muliggjorde, at organisationen var operativ allerede to måneder efter, at Inthrface påbegyndte arbejdet med implementeringen – med et stort effektivitetsløft til følge”

Niels Christian Koefoed
Afdelingschef, Park og Vej, Gentofte Kommune