Individuel lederudvikling handler for os helt basalt om at klæde jeres ledere på til at kunne navigere bedst muligt i den virkelighed, som de er en del af. Alle udviklingsforløb er således virksomheds- og strategiunderstøttende – til fordel for organisationen og for lederne selv.

Vores lederuddannelser er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem teori og praksis, som kombinerer klassisk undervisning med virkelighedsnære hands-on øvelser.

Vi fokuserer på at skabe sammenhæng mellem jeres lederes udfordringer og deres kompetencer, hvilket selvsagt betyder, at der er stor diversitet i vores individuelle ledelsesudviklingsforløb. Ofte understøtter lederudviklingsforløbet andre processer, som f.eks. strategi- og organisationsudvikling.

Det siger vores kunder

“KMD har med stor succes brugt IntHRface til vores årlige lederseminar. Tilbagemeldingerne fra alle deltagerne var, at seminaret var helt i top og i høj grad oversteg forventningerne. Jeg kan på baggrund af det yderst professionelle forløb både før, under og efter seminaret give mine bedste anbefalinger til IntHRface”

Charlotte Fredberg Schmidt
Områdedirektør, KMD