Mange ledere oplever udfordringer i deres samarbejde, og reelt fungerer de fleste ledelsesteams blot som løse gruppedannelser, mærket af interne konflikter og konkurrence, der kan have negative konsekvenser for organisationens performance og arbejdsmiljø.

Vi har i mange år arbejdet med ledelsesteams på alle niveauer i ind- og udland, i både den private og den offentlige sektor. Med udgangspunkt i vores erfaringer, specialdesigner vi udviklingsforløb for jeres ledelsesteam, der håndterer de ofte uudtalte udfordringer, teamet står overfor.

Vi arbejder aktivt med jeres ledelsesteam, således at I får fælles strategier, roller, relationer og processer på plads. Vi skaber med andre ord fundamentet for udviklingen af et velfungerende og højt præsterende ledelsesteam, der er en forudsætning for varig succes i jeres virksomhed.

Som et led i disse forløb, kan der også fokuseres på opkvalificering af den enkelte leder, f.eks. gennem uddannelse eller sparring.

Det siger vores kunder

“I have had a very good experience with the dedicated and highly qualified support I have received from Inthrface in developing my management team. The journey going from a group of people with functional responsibilities to a high performing team with common mission and objectives has been achieved through excellent lead by Inthrface build on a strong theoretical background and fantastically executed exercises. I can only give my highest recommendation on using Inthrface in developing high performing management teams”

Henrik Asmussen
CEO, AstraZeneca Danmark
Inthrface