En organisation i intern balance skaber bedre resultater, har lavere sygefravær, tiltrækker attraktive ledere og gør medarbejderne stolte.

På baggrund af mere end 100 organisationsudviklingsforløb har vi skabt et skalérbart helhedskoncept, der ser på alle dele af jeres organisation uanset størrelse. Med udgangspunkt i indledende interviews og en analyse sammensætter vi et forløb, der er skræddersyet til jeres organisation, udfordringer og værdier.

Projektdesignet omfatter en analyse af de ændringer, enten strukturelle eller kulturelle, som I ønsker at skabe. Denne analyse bruges til at definere de konkrete byggeklodser, der skal anvendes i et inddragende og samskabende udviklingsforløb, som hjælper jer til at realisere jeres visioner og mål.

Det siger vores kunder

“IntHRface fik på meget kort tid bibragt alle 185 medarbejdere en forståelse for nødvendigheden af organisationsændringerne. De fik etableret en generel accept af de nye vilkår og en konstruktiv tilgang til forandringerne. Dette muliggjorde, at organisationen var operativ allerede to måneder efter, at IntHRface påbegyndte arbejdet med implementeringen – med et stort effektivitetsløft til følge”

Niels Christian Koefoed
Afdelingschef, Park og Vej, Gentofte Kommune