Vi vender denne tanke på hovedet og fokuserer på at skabe den attraktive og effektive arbejdsplads, hvor høj sammenhængskraft øger produktiviteten og trivslen samt bekæmper stress og sygefravær.

Vores ressource- og effektivitetsforløb er designet til at skabe balance mellem organisering og opgaver, forventninger, service og kvalitet. Vi skaber overblik over komplekse processer, strukturerer effektive arbejdsgange og udvikler let forståelige og brugbare værktøjer til håndteringen af jeres udfordringer. Forløbet slutter med udviklingen af individuelle og fælles handleplaner, der sikrer fastholdelse af de gode resultater.

Det siger vores kunder

“IntHRface fik på meget kort tid bibragt ledere og medarbejdere en forståelse af nødvendigheden af, at alle i organisationen har et ansvar for den attraktive arbejdsplads. IntHRface leverer et vel gennemtænkt forløb med inddragende og effektive processer. IntHRface forstår på en udfordrende men empatisk måde at møde deltagerne, hvor de er, og på den måde skabe motivation og ejerskab for processerne. Resultaterne af indsatsen har været overbevisende, og sygefraværet er faldet med ca. 30 %”

Carsten Frank
HR-chef, Københavns Socialforvaltning